Nederland bevordert overbevolking door polygamie te belonen!

overbevolking

Doordat islamitische mannen met meerdere vrouwen 3 tot 4 x zoveel kinderen krijgen dan de gemiddelde Nederlandse man, stimuleert Nederland deze mannen door hen duizenden euro’s aan kinderbijslag per maand te betalen.
Logisch dat deze mannen geen enkele behoefte hebben om nog te werken; de gebraden duiven vliegen hen gratis in de mond!
Hoezo immigratie een bijdrage aan de economie?

D66 wil zelfs een motie indienen om Nederland te laten streven naar wettelijke erkenning van polygame huwelijken!

Veelwijverij in overbevolkt Nederland
Reeds honderden mannen met meer vrouwen staan hoogstwaarschijnlijk ingeschreven in Nederlandse gemeenten. De meesten van hen hebben een islamitische achtergrond.

Het is niet duidelijk hoeveel polygamisten er precies zijn in Nederland, omdat alleen de gemeente Amsterdam hen registreert. Daar staan op dit moment 173 personen geregistreerd met twee huwelijken. Van hen hebben er 31 de Nederlandse identiteit gekregen. Twee mannen hebben zelfs drie vrouwen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er in heel Nederland vele honderden mannen met meer vrouwen zijn ingeschreven.

MAROKKO: Verreweg de meeste polygamisten in Nederland zijn volgens het CBS moslims van Marokkaanse oorsprong. In Marokko is het polygame huwelijk toegestaan
De Koran stelt in soera 4:3 een maximum in van vier vrouwen, op voorwaarde dat de vrouwen gelijk worden behandeld. Alleen voor de profeet Mohammed gold blijkens soera 33 een uitzondering: hij mocht met maximaal negen vrouwen getrouwd zijn.

En Pechtold durft zelfs het woord ‘kenniseconomie‘te gebruiken bij het binnenhalen van dit soort primaten!