EPN: Een aantal vragen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

EPN Nieuw Nederland op september 22, 2016 om 7:23 pm schreef:

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heb ik een aantal vragen, waarop we antwoorden van het 2e kabinet o.l.v. Mark Rutte wensen:

1. MH17: Uit de eerste opnamen na het neerstorten van de vermeende MH17 blijkt dat alle gevonden lichamen een Aziatisch uiterlijk hebben, reeds in staat van ontbinding en in winterkleding zijn (dit, terwijl de inzittenden winterkleding in de koffer hadden wat overeenkomt met het verdwijnen van de MH370) en niet bloeden. Hoe kan het, dat Nederlandse paspoorten bij deze overledenen gevonden zijn?

2 Hoezo waren deze paspoorten ongeldig gemaakt door de gemeenten, waar deze nieuw zijn uitgegeven?

3 Hoe is het mogelijk, dat ongeldige paspoorten gebruikt konden worden om in te checken?

4 Hebben nabestaanden en dierbaren van de overledenen hun stoffelijke overschotten kunnen zien?

MH370: 5 Als niet de MF17, maar MH370 in Oekraine blijkbaar is neergeschoten door het Oekrainse regeringsleger, waar is de MH17 dan gebleven en waar zijn de inzittenden van dit toestel vermoord.

6 De Nederlandse politiek moet hierin betrokken zijn evt. met de ambassade van Nederland in Kiev: hoe zijn de reisdocumenten van alle mensen, die aan boord van MH17 waren, op de rampplaats gekomen?

7 De zwarte dozen waren redelijk ongeschonden; waarom zijn die niet bekend gemaakt? Was dit, omdat ze niet van de MF17 waren?

8 De opzettelijke tegenwerking vanuit de politiek, het liegen en bedriegen, geheime afspraken over het niet openbaar maken van de bevindingen, doen er op wijzen, dat de commissie achterbaks zelf mede verantwoordelijk is voor deze massamoord. Hoezo noemt deze commissie zich ‘achterbaks’ als ze dat ook daadwerkelijk is?

Grondwet en afbraak politiek: 9 Hoe kan door de Nederlandse grondwet of beter gezegd het ontbreken hiervan sinds 13 mei 1940 de rechtspraak op willekeur en onrechtmatig in stand gehouden worden?

10 Waarom wordt tegen de wil van de bevolking ons een corrupte volksverradersunie (EU) opgedrongen?

11 Waarom spreekt een koninklijk wanend staatshoofd, een niet legale koning Willem Alexander, de EU toe en levert Nederland uit aan deze fascistische EU?

12 Komt dat, omdat hij de troon onrechtmatig heeft geerfd?

13 Hoezo weigert namelijk deze Willem een dna-test te ondergaan danwel anders dna-materiaal van zijn overleden broer Friso voor onderzoek ter beschikking te stellen?

14 Alle buitenlandmissie van de Nederlandse strijdkrachten lijken enkel de opiumbelangen van de oligarchische VS, waaraan de familie Von Amsberg de bevolking heeft uitgeleverd, te dienen, dit, omdat na 9/11 de drugsaanbouw in Afghanistan ruim is verdubbeld. Valt u dat op?

15 Het koninklijk huis met veel van zijn multinationals en banken lijken de drugsgelden wit te wassen. 16 Waarom, volgens welke vooralsnog verborgen agenda, zien we de afgelopen dertig jaren politiek en pers Nederland vooropzettelijk helpen destabiliseren en vernietigen?

17 Is het met het opzettelijk op gang helpen van massale vluchtelingenstromen en aanwakkeren van grote volksverhuizingen, om zo op kosten van de autochtone bevolking de souvereiniteit van dit land te ondermijnen en de verzorgingsstaat af te breken, soms de bedoeling dat de Nederlanders, die van oudsher dit land het langst bevolken, als moderne slaaf voor de asieleisers moeten gaan fungeren?

18 Welke voorbereidingen tot vervanging van het huidige monetaire slavenmodel, voor een menswaardig bestaan, om te kunnen leiden, als we inmiddels afzienbare tijd met de ineenstorting van het huidige geldstelsel geconfronteerd worden?

19 Houden politici, die daadwerkelijk volksvertegenwoordiger willen zijn, alvast in hun voorstellen rekening met het noodzakelijke verbod op het afleggen van een eed aan de van Von familie Amsberg, een eed namelijk, die de belangenverstrengeling in rechtspraak en politiek in leven moet houden?

Pedofilie: 20 Daar bijna alles reeds bekend is onder steeds meer mensen uit de bevolking is het wenselijk dat iedereen, die zich aan het legitimeren van gecorrumpeerde rechtspraak en politiek schuldig hebben gemaakt, aan een burgertribunaal voorgeleid en berecht worden. Steunt u de parlementaire enquete, die EPN daartoe initieert? Zo nee, waarom niet?

21 Waarom laat u het importeren van kindbruidjes, jonger dan 21 jaar, toe? Hoezo laat u ermee de inteelt uit hoofde van religie verder doorwoekeren op kosten van de Nederlandse bevolking?

22 Gaat u al beginnen met de uitvoering van een uitzettingsbeleid voor mensen, die een dubbel paspoort hebben, niet in de Nederlandse kernnormen en -waarden willen delen of zich superieur wanen?

Graag zie ik van u allen uit de bevolking uw op- en aanmerkingen, die ik aan de kandidaten nu nog lid van zowel de regerings- of oppositiepartijen, kan voorleggen, tegemoet.