Een cultureel en politiek versplinterd Europa glijdt geleidelijk steeds verder af naar de status van langzaam vergrijzend en a-vitaal stagnerend Avondland.

         De nagestreefde DICTATORIALE basis van de ondemocratische elitaire EU staat op instorten!

fall-europese-dictatuur

wereld en verwondering

De moestuin in de lente.

Veel mensen, vooral calculerende burgers met een, dus per definitie, sterk materialistisch georiënteerde levensbeschouwing , zijn van mening dat een Europese Unie louter en alleen om zuiver economische redenen in stand moet worden gehouden. De raison d’étre van deze Europese Unie is, in hun ogen, dus louter en alleen gelegen in economische factoren, d.w.z. een gezamenlijke munt, i.c. de door de onderklasse vervloekte Euro, een grote veelbelovende en profijtelijke intern-Europese vrije markt en uiteraard een heel fanfarekorps van rechtse economen dat hoog van de toren blaast als het gaat om begrotingsdiscipline en het terugbetalen van schulden van de afzonderlijke deelnemende landen. Politieke eenheid is voor hen van ondergeschikt belang. Zij hebben de nationale soevereiniteit juist hoog in het rechtse vaandel staan. Echte politieke eenheid zal er dus ook niet komen als het aan de sterk materialistisch ingestelde calculerende burgers van Europa ligt. Die politieke eenheid die komt nog wel een…

View original post 338 woorden meer

Advertenties