De EU zorgstaten zijn een van de grootste financiers van terroristische activiteiten. Deel 1: salaris van de terrorist.

eu-bijdrage

Onbedoeld, hoop ik dan maar, zijn de zorgstaten van de EU verantwoordelijk voor het financieren van terroristische activiteiten. Dit gebeurt onder andere door het verlenen van:
• uitkering salaris (financiële steun)
• levensbehoeften (bed, bad, brood)
• subsidies/ondersteuning aan ‘’religieuze” haatpredikers/ronselaars
• onderwijs in militaire tactieken en procedures
• toegang op grote schaal van potentiële rekruten/achterban

Salaris:

Terroristische groeperingen als IS zijn mogelijk hard bezig met het opzetten van zogenoemde sleeping cells in Europa. In deze cellen zullen met name terroristen actief zijn die al jaren in Europa verblijven. De reden hiervan is dat zij minder opvallen en dat zij al jaren parasiteren op de verzorgingsstaat waarin zij verblijven. Potentiële terroristen, of supporters van terrorisme, die een uitkering en bijstand genieten, hebben daardoor hun handen vrij voor het plannen van terroristische activiteiten. Zij hoeven niet op zoek naar een baan voor een salaris; die krijgen ze al van de Staat.

Het salaris van een (potentiële)terrorist wordt elke maand netjes overgemaakt op zijn bankrekening door de desbetreffende staat. Net als ieder ander mens heeft een terrorist ook behoefte aan bepaalde levensmiddelen, heeft hij een auto nodig, misschien een beetje drugs en alcohol, bezoek aan een prostitué wellicht.
Uit gelekte inlichtingendocumenten blijkt Denemarken in 2014 ongeveer 51.000 euro aan uitkeringen betaald te hebben aan 30 Deense jihadisten terwijl zij in Syrië met IS meestreden. De ouders van Omar Abdel Hamid El-Hussein, de terrorist die achter de aanslagen in Kopenhagen zat in 2015, genoten 20 jaar lang van een uitkering, wat neerkomt op ongeveer 500.000 euro, waarvan hun zoon indirect profijt had. In België bevindt zich onder de uitkeringstrekkers een groot aantal jihadisten doordat er bij de aanvraagprocedure niet gekeken wordt naar eventuele betrokkenheid bij terreurorganisaties, iets wat natuurlijk min of meer onmogelijk is. En natuurlijk doet ook Nederland mee met het leveren van uitkeringen aan terroristen/jihadisten. Neem bijvoorbeeld Khalid Abdurahman, de uit Almere afkomstige IS-terrorist die in Syrië uitgebreid koppen snelde. Hij kreeg gewoon een uitkering salaris uit Nederland, was volledig arbeidsongeschikt en slikte medicijnen tegen claustrofobie en schizofrenie. In 2011 zat hij twee weken vast op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Wegens gebrek aan bewijs is hij toen vrijgelaten. En niet lang daarna naar Syrië afgereisd.

Meer recentelijk in het nieuws, de islamitische terroristen die achter de aanslagen van Parijs en Brussel zaten hadden ook niks te klagen en toucheerden een prima uitkering salaris. Zo kreeg een van de terroristen, Salah Abdeslam, elke maand netjes bijna 1000 euro op zijn bankrekening gestort. Is natuurlijk geen jackpot, maar een potentiële massamoordenaar kan er prima van leven. En natuurlijk moeten we niet vergeten dat de meesten ook nog eens een studiefinanciering en bijstand kregen, wat ook nog eens honderden euro’s per maand extra oplevert. Nu ben ik zelf niet zo thuis in de ‘bijstand-ologie’, maar het maandinkomen van een massamoordenaar zou niet veel verschillen met het inkomen van een beginnend politieagent. Snapt u de clou?

Doordat de EU zorgstaten dus niet onaanzienlijke uitkeringen salarissen aan (potentiële) terroristen uitbetalen, maakt dat de EU een van de grootste financiers van terroristische activiteiten. Oh ja, van uw belastinggeld trouwens!
Als afsluiter wil ik Fredrik Brandberg, een Zweedse militair, citeren nadat hij is teruggekomen van een uitzending in Afghanistan. Hij vergelijkt zijn terugkomst met die van Syrië-gangers wanneer zij ,na een zware periode van onthoofdingen, kruisigingen en het verbranden van onschuldige mensen, kunnen genieten van de zorg die hun wordt aangeboden door de Zweedse overheid, inclusief recht op gratis huis, gratis gezondheidszorg en natuurlijk financiële ondersteuning.

“It would be wonderful if I was met with a comparable program after my homecoming, after which I could feel safe in having a regular job, with monthly income and a social stable situation in the society where I wouldn’t need to wonder whether I’m wanted or not.”

Hoe lang accepteren we dat nog??
Volgende keer de ‘bed-bad-brood-behoefte’ van de terroristen, waarin de EU voorziet.

Lees hier: deel 2