‘BREAKING NEWS!’ EDITH SCHIPPERS (VVD) is nu van de PVV ! (?)

edit-schippers

Schippers (VVD) hield gisteren, 5 september 2016, de ‘H.J. Schoo-lezing’. Het komt mij voor dat Geert Wilders de tekst voor haar geschreven heeft. Óf ze heeft alles van Geert gestolen natuurlijk. Dat heet dan plagiaat.

Lees maar:
Schippers (VVD): – ‘Wie onze vrijheid niet accepteert, hoort hier niet’
Schippers (VVD): – ‘Alle culturen gelijkwaardig’ is een verschrikkelijke misvatting.’
Schippers (VVD): – ‘Onze cultuur is een stuk beter dan alle andere.’
Schippers (VVD): – ‘Wij staan voor de vrijheid, en wie dat niet kan accepteren, hoort hier niet thuis.’

Schippers vindt ook dat dat we de wetten die we hebben veel actiever moeten toepassen.
– We moeten ‘ze’ ‘Lik op stuk geven.’
– We moeten ‘Niet wegkijken.’
En ze wil ook dat
– ‘Nieuwkomers’ duidelijk weten wat we accepteren en wat niet’, en
– ‘Waar onze grenzen liggen.’
– ‘Wie ons land binnen komt moet meteen te horen krijgen wat we van hen verwachten.’

Schippers (VVD) vindt -dat onze vrijheid onder druk staat.
Schippers (VVD) vindt -dat we die vrijheid ‘met verve moeten verdedigen’. En daarover is geen enkel compromis mogelijk, zegt Schippers (VVD).
Ze bekommert zich niet alleen om onze vrijheid, maar ook om die van vrouwen in migrantengemeenschappen bijvoorbeeld:
– ‘‘Laten we vooral niet negeren dat er in Nederland nog altijd vrouwen opgesloten zitten en niet mogen werken.’

Denken dat langzaam oprukkende onvrijheid ons niet zal raken vindt ze onnozel.
Dat is fout, zegt Schippers. ‘Het raakt ons dieper dan we denken’.

Een van de fraaiste statements die ze pleegt is dit:
– ’DE POLITIEKE ISLAM HEEFT MAAR ÉÉN DOEL.
– EN DAT IS DE DEMOCRATIE DE NEK OMDRAAIEN.’

Schippers (VVD) vindt – dat we de aanvallen op onze vrijheid niet langer kunnen ontkennen.
Schippers (VVD) zegt – ‘dat er grenzen zijn die moeten worden nageleefd.’
Schippers (VVD) roept op – om vooral geen subsidie meer te geven aan religieuze groepjes.

Maar dán, MAAR DÁN !!!
De oogjes van onze PVV-novice Schippers stonden toch nog niet gehéél open.
Want wat zegt zij nu ineens aan het eind van haar betoog? Dít:
– ‘HET WORDT DE HOOGSTE TIJD DAT NEDERLANDERS DIE ONZE VRIJHEID EN CULTUUR LIEFHEBBEN, OPSTAAN OM DEZE VERWORVENHEDEN TE VERDEDIGEN’
Edithje, Edithje, kijk nou toch eens! HIER staan we, HIER, al jaren lang!
Hier staan wij, met zo’n twee á twee en een half miljoen mensen.
Mensen die door de VVD en met name door misleider Rutte met de nek worden aangezien.
Je roept hier niets nieuws hoor.
Onze PVV roept al jarenlang wat jij nu Wilders nazegt.

Maar Schippers (nóg VVD, maar hoe lang nog?) zegt toch ook nog iets nieuws.
Iets dat haar partijmisleider overduidelijk niet onderschrijft en die dus noodzakelijk zal moeten verdwijnen als haar voorstel bij de VVD handen en voeten zou krijgen.

Schippers (nóg VVD, maar hoe lang nog?) zegt aan het slot van haar lezing:

‘Er moet een ‘VRIJHEIDSCOALITIE’ komen, waarin IEDEREEN welkom is.

OOK Wilders en zijn (=onze) PVV dus, want IEDEREEN.
Ze spreekt in dit verband over – ‘onze gezamenlijke toekomst en die van onze kinderen’.
en zegt daarbij: – ‘We moeten onze stem laten horen. Voordat het te laat is’.

Haar slotopmerking dan: – ‘GEEN TOLERANTIE MEER VOOR INTOLERANTIE.’ Dat hebben we ook al vaker gehoord.

Wákker, Edith Schippers?
Of hield je tóch een van de PVV gestolen VVD-verkiezingspraatje dat jullie, VVD-ers met het grootste gemak weer in de afvalbak pleuren na 15 maart 2017?

Frans Brassens
6 september 2016

Advertenties