No free country will survive this!

Geen enkel vrij land zal dit overleven!

Frankrijk.2016

France 2016

The “big substitution” is in action for sure, no one and nothing will stop it.
“I live in a northern suburb and every month I read the “birth-page” in the local newspaper.
90% of the names are of foreign origin.

De “grote vervanging” is aan de gang, dit is zeker, niemand en niets zal dit stoppen.
“Ik woon in een noordelijke buitenwijk en elke maand lees ik de ‘geboorte-pagina’ in de lokale krant.
90% van de namen zijn van buitenlandse afkomst!

http://www.dcclothesline.com/2016/08/28/no-free-country-will-survive-this/