A mustread longread about Trump and the islam

Een essentieel uitgebreid artikel over Trump en de islam

RP: Wij zijn het volkomen met dit artikel eens!

SIGNS

Let op de voortekenen! De keuze die je maakt kan je leven vernietigen of redden!

Donald Trump: I am with you

Dit is een brief aan Donald Trump. Een open brief. Een (licht aangepaste) Engelse versie aan hem stuur ik dus ook aan zijn campagnehoofdkwartier.

Will Smith – die komische, zwarte, steenrijke acteur – pleitte er onlangs voor om de VS te ‘zuiveren’ van mensen die van plan zijn om op u te stemmen. In mijn geboorteland hebben we nog sterkere staaltjes gezien van haat tegen mensen die tegen de gevestigde politieke orde ingaan: enkele jaren geleden deed een gepensioneerd politiecommissaris (!) in een veelbekeken televisieshow een oproep om Geert Wilders – de leider van de PVV, in de polls al enige tijd de grootste partij van ons land – te ‘mollen’ en zijn kiezers te deporteren. In tegenstelling tot Geert Wilders zelf is deze man nooit voor de rechter gedaagd.

Boven dit stuk staat een andere illustratie van het feit dat het met de zogenaamde politiek-correctheid van media en politiek in mijn geboorteland nog ernstiger gesteld is dan aan uw kant van de oceaan. De afbeelding geeft resultaten weer van een onderzoek door Pew: alleen in Zweden – tegenwoordig veruit koploper van Europa in aantal verkrachtingen – wordt uw optreden nog meer verafschuwd dan hier in Nederland. U zult begrijpen dat wij, van ‘politiek incorrect Nederland’ (en Europa) misschien nog wel meer hoop putten uit uw aanstaande verkiezing als president van de Verenigde Staten dan de meerderheid van de Amerikaanse kiezers.

Ongepast
Eerst een bekentenis: ik vond het niet moeilijk om uw genialiteit en uw baanbrekende directheid te onderkennen, maar aan uw stijl moest ik wel wennen. Inmiddels realiseer ik me dat die stijl niet slechts effectief, maar ook volstrekt onmisbaar was en is. De politieke strijd die in het Westen gevoerd moet worden is er een tegen het bagatelliseren van de verworvenheden van christendom en verlichting, tegen de gevestigde politieke orde, het daarmee verbonden circus van arrogante, zelfingenomen media- en Hollywood-typetjes, de financiële en morele corruptie en – last but not least – het programma om van de universiteiten opvangcentra te maken voor graag en gemakkelijk gekwetsten. Ik ben er intussen van doordrongen dat een zachtzinnige aanpak op al die fronten niet alleen kansloos geweest zou zijn, maar goed beschouwd ook ongepast.

Ik ben er intussen van doordrongen dat een zachtzinnige aanpak op al die fronten niet alleen kansloos geweest zou zijn, maar goed beschouwd ook ongepast.
De tweede reden dat ik dat doe, is omdat ik werkelijk wens dat het gelezen wordt.

Ook Wilders lijkt er van doordrongen te zijn dat de zachtzinnige aanpak niet meer werkt.

PVV or Bust !

Groenendijk begrijpt als één van de weinigen wat Ataturk voorhad met de islam en in dat verband wil ik nog eens wijzen op mijn vertalingen over Ataturk. En Groenendijk stipt het ook het achteloze gebruik van vers 5.32 door Obama op de Al-Ahzar universiteit aan.

Hoe betekenisvol was het wel niet dat Hoessein juist daar zijn eerste foreign speech hield en dan ook nog het meest misbruikte koranvers ter sprake bracht. En dat hij daar geëist had dat de terroristen van de moslimbroeders op de eerste rij moesten zitten. Zij die, een paar jaar later met steun van diezelfde Obama tijdens de Arabische Lente, Mubarak zouden verdrijven teneinde de sharia in te voeren.

https://fenixx.org/2016/08/28/een-mustread-longread-over-trump-en-islam/

Origineel: Frans Groenendijk. 27 AUGUSTUS 2016
http://verenoflood.nu/donald-trump-i-am-with-you/