THE REAL DONALD TRUMP!

This is what the manipulated media fails to mention:

Dit is wat de gemanipuleerde media niet wilde publiceren

Remember: “Leadership is not exercised with words, but with actions!”

Onthoud dit: “Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden maar met daden!”

Trump helps