Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan

Vlaamsbelang

Vandaag trok het Vlaams Belang alle registers open op de eerste nationale meeting na het drama van 22 maart. Onder de noemer ‘Islamterreur: Ondergaan of Terugslaan’ wil de partij haar immigratie- en islamkritische boodschap tot in de Wetstraat laten weerklinken.

De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidde dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een (pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt.

De grondoorzaken: massa- immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid blijven zo goed als onaangeroerd. Het Vlaams Belang lanceert in deze context het begrip ‘uitburgering’. Wie terreurdaden pleegt, terroristen verheerlijkt of ermee sympathiseert zet zichzelf per definitie buiten de samenleving. Deze zelfgekozen exclusie dient door de wetgever te worden geformaliseerd door hen de nationaliteit te ontnemen op basis van artikel 23 van het nationaliteitswetboek. De beperking van denationalisatie voor zij die beschikken over de dubbele nationaliteit dient te worden opgeheven. Verder wil de partij – naar Hongaars voorbeeld – een totale immigratiestop voor mensen uit islamitische landen, een doorgedreven uitwijzingsbeleid voor illegalen en criminele vreemdelingen en de invoering van permanente grenscontroles.

Video:

https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/11283