D66-plan: radicaal elitair proza

d66-plan

Waar de PVV slechts een A4’tje presenteerde, heeft D66 een boekwerk van 231 pagina’s in de aanbieding, geschreven door zeventig mensen, veelal beroepspolitici of mensen met politieke ambities. Regeren is keuzes maken en D66 is overduidelijk niet toe aan regeren

Het D66-plan negeert de grote huidige problemen. Zo komt het woord “islam” geen enkele keer voor. Het woord “immigratie” komt slecht eenmaal voor en het woord “koopkracht” komt slechts drie keer voor.
Een bekend spreekwoord luidt “de beste stuurlui staan aan wal”. Om goed te begrijpen welke positionering D66 ambieert, is een vergelijking in lijn met dit spreekwoord aan de orde.

Daarnaast is het plan het resultaat van een lang democratisch intern proces, waarbij de uiteindelijke doelgroep, de kiezer, totaal vergeten is.

Zo wil D66 financieel onverantwoord veel cadeautjes uitdelen, vooral aan de rijken. Arbeid moet minder belast worden, investeringen in onderwijs, infrastructuur en innovatie.
De voorzichtige inschatting is dan ook dat er jaarlijks een tekort op de begroting zal ontstaan bij uitvoering van dit beleid van 15 miljard euro. Vier jaar D66 betekent dus 60 miljard toevoegen aan de staatsschuld. Ook hier geldt weer, de problemen worden niet benoemd en doorgerold naar de toekomst.

D66 heeft zichzelf gediskwalificeerd. Aan de inhoudelijke capaciteiten in de partij ligt het niet, maar wat D66 nodig heeft, is een leider die deze inhoud vertaalt in een helder plan met een resonerende ziel.

https://opiniez.com/2016/08/26/d66-plan-radicaal-elitair-proza-voor-ambtenaren/