For heaven’s sake! Wake up!

universal.law

Het publiceren van een misdaad is niet strafbaar, degenen die de misdaad begaan wel!

Especially the people who call this racism, discrimination, xenophobia, hate speech, etc.!

WARNING VERY SHOCKING!
I Hate showing this kind of images, but sometimes it is desperately needed just to get people out of their coma!

Remember! If they do this to their own species, what do you think they will do with the Western population?

————————————————————————————————-

Word in hemelsnaam wakker!!
Vooral degenen die dit dit racisme, discriminatie, xenofobie, haatzaaien, etc. noemen!

WAARSCHUWING ZEER SCHOKKEND!
Ik Haat het om dit soort beelden te tonen, maar soms is het hard nodig om mensen uit hun coma te laten ontwaken!

Denk hieraan: Als ze dit al met hun eigen soortgenoten doen, wat denk je dat ze met de Westerse bevolking zullen doen?

Advertenties