EUROPESE UNIE OF NOORDZEE UNIE?

VAN DE REGEN IN DE DRUP?

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois ziet wel wat in een Noordzee Unie. Niet als officieel alternatief voor de Europese Unie, maar om de Britten er op één of andere manier bij te houden. In theorie vormen de Noordzeelanden een krachtig economisch blok.

Een opvallende handreiking naar het Verenigd Koninkrijk. In de Britse krant The Telegraph deed de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois dinsdag een oproep om te kijken naar een ‘soft Brexit’. De oplossing: zoek samenwerking binnen een ‘Noordzee Unie’.

Bourgeois haastte zich erbij te zeggen dat hij geen alternatieve EU voor ogen heeft, maar een licht samenwerkingsverband op een aantal deelterreinen: energiewinning op zee, veiligheid, defensie en de voedselindustrie.

Noorzee Unie: rijke club
Zo’n Noordzee Unie zou kunnen bestaan uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

(RP: de Scandinavische landen, Frankrijk en Duitsland  kunnen we vergeten, die zijn al geïslamiseerd en zullen binnenkort een overwegend islamitische bevolking hebben! Dit voorstel is gewoon een aanhangsel van de EU en het wordt zelfs erger!)

De proefballon van de Vlaamse minister-president is natuurlijk niet meer dan dat, maar zal zeker voor EU-sceptici tot te verbeelding spreken.

Z24 maakte een korte scan van wat voor blok je eigenlijk hebt met een Noordzee Unie. Dat ziet er best indrukwekkend uit, zo blijkt uit onderstaande grafiek.

Noordzee.Unie

Met de Noordzee Unie zou je op basis van bovengenoemde landen uitkomen op ongeveer de helft van de bevolking van de huidige Europese Unie, die 508 miljoen inwoners telt (inclusief het Verenigd Koninkrijk).

Wat betreft het nationaal inkomen neemt een Noordzee Unie echter zo’n twee derde van de huidige Europese Unie voor zijn rekening, met een bedrag van ruim negenduizend miljard euro.

De werkloosheid ligt in de landen van de Noordzee voor het grootste deel duidelijk lager dan het EU-gemiddelde, met uitzondering van Frankrijk.

Op het gebied van uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, een maatstaf voor innovatie, zitten veel Noordzeelanden boven het EU-gemiddelde, met uitzondering van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

http://www.z24.nl/economie/handreiking-naar-britten-zo-zou-de-noordzee-unie-eruit-zien-659404

RP: TRAP ER NIET IN! Dit is een  tactisch EU-plan (dumpen van onrendabele geïslamiseerde lidstaten)!

Advertenties