Gaat er iets gebeuren wat wij niet weten?

alert

De Duitse regering raadt burgers aan een voorraad voedsel en Water op te slaan!

Deze dagen lijkt het alsof de meeste westerse regeringen terughoudend zijn bij het voorbereiden van hun burgers op rampen. Ze lijken meer geïnteresseerd zijn in het afhankelijk maken van hen tijdens een crisis. Daarom is het een vreemde zaak dat een regering het volk aanraadt om zich voor te bereiden. Hieruit blijkt dat er iets onheilspellends aan de gang is.

Er is iets aan de gang in Duitsland waar, voor het eerst sinds het einde van de koude oorlog, de regering iets van plan is door haar burgers aan te raden een voorraad voedsel en water aan te leggen. Ze zijn bezig met het opzetten van een civiele verdedigingsplan dat werd geschreven in 2012, in het geval van een aanval of ramp. Hoewel de details schaars zijn, hebben de Duitse media te horen gekregen dat “de bevolking zal worden verplicht om een eigen voorraad van levensmiddelen voor tien dagen in te slaan”

Met andere woorden, ze willen dat de bevolking klaar is voor een aanval waarvoor een massale militaire reactie niet nodig is, zoals een buitenlandse militaire invasie, maar deze hypothetische aanval zou “ons bestaan kunnen bedreigen.” Het lijkt er op dat de Duitse regering zich voor grootschalige terroristische aanslagen voorbereidt.
——————————————————————————————————————
German Government Tells Citizens to Stockpile Food and Water
These days it seems like most Western governments are reluctant to tell their citizens to be prepared for disasters. They seem more interested in keeping their citizens in the dark, and dependent on them during a crisis. So on the rare occasion that a government does tell the people to get ready, you know something crazy is in the works.

That’s what seems to be going on in Germany, where for the first time since the end of the Cold War, the government is planning to tell its citizens to stock up on food and water. They’re about to roll out a civil defense plan that was written in 2012, to deal with an attack or catastrophe. Though details are sparse, German newspapers have been told that “the population will be obliged to hold an individual supply of food for ten days.”

In other words, they want the population to be ready for an attack that won’t require a massive military response, like say for a foreign military invasion, but this hypothetical attack could “threaten our existence.” Sounds like the German government is preparing for widespread terrorist attacks.

http://www.dcclothesline.com/2016/08/23/german-government-tells-citizens-to-stockpile-food-and-water/