Why Trump is the best candidate !

trump.president

Why Trump is the best candidate !

Trump is a financial- and therefore an economic expert. He knows exactly the economic situation worldwide and the danger of political/financial actions in certain countries. Most world leaders (f.e. the EU) have a team of experts who advise them. And in spite of this,  they even can’t avoid a recession or worse:  a threat of war!

Trump does not need this, because he himself is the best expert, given his personal financial situation, which also gives him the necessary insight in the politic/economic situations worldwide.

He therefore is the most suitable candidate to secure his country and boosting the economy as well.

——————————————————————————————————————-

Waarom Trump de beste kandidaat is!
Trump is een financieel – dus economisch expert. Hij kent exact de economische situatie wereldwijd en het gevaar van politieke/financiële acties in bepaalde landen. De meeste wereldleiders (o.a. de EU) hebben een team van experts die hen adviseren. En ondanks dit slagen ze er nóg niet in om een recessie of erger, een oorlogsdreiging, te voorkomen!

Trump heeft dit niet nodig omdat hijzelf de grootste expert is, gezien zijn persoonlijke financiële situatie, hetgeen hem ook op politiek/economisch gebied wereldwijd, de noodzakelijke inzicht geeft!
Hij is dus de meest geschikte kandidaat om zijn land te beveiligen en tegelijkertijd economisch te laten groeien.

 

By Realpredictor