Hoe oplichting de gezondheid bedreigt!

zorgpremie

Nederlandse zorgverzekeraars vormen een oligopolie, dat zegt nu ook de OESO in haar nieuwste rapport. Verder wordt de marktwerking tegen het licht gehouden en adresseren de onderzoekers een aantal prangende kwesties. Spat de dagdroom van marktprofeten nu uiteen?

Nimmer was het gat tussen Nederland en andere landen zo groot. Een Nederlander betaalt ongeveer 5.200 euro aan zorgkosten, terwijl het gemiddelde in andere landen fors lager is. Het gemiddelde in Europa ligt 1.000 euro lager en voor alle 34 OESO landen samen is dat bedrag zelfs 2.500 euro minder. Dit is slechts één van de vele conclusies uit het rapport Fiscal Sustainability of Health Systems. Zorgverzekeraars zijn een schoolvoorbeeld van een oligopolie.

De grote vier: Achmea, VGZ, CZ en Menzis bezitten samen 90 procent van de markt. Ook het gezaghebbende instituut OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) komt nu tot die conclusie. Een conclusie die op gespannen voet staat met competitie, dat de drijvende kracht moet zijn achter ons zorgstelsel. Wat heeft dat voor consequenties? En is het wenselijk dat een groepje van vier verzekeraars de zorgmarkt domineert?

Lees hier verder:
https://www.ftm.nl/artikelen/klein-clubje-verzekeraars-domineert-nederlandse-zorg