They try to islamize even Anti-Muslim Australia!

Be Aware! The power of the majority (which tremendously grows) , will eventually dominate the world!

Zelfs Anti-moslim Australië proberen ze te islamiseren!
Wees gewaarschuwd! De macht van de meerderheid (die enorm groeit) zal uiteindelijk de wereld overheersen!

Advertenties