De grootste Europese Volksverraders van deze eeuw!

junker.traitor

President van de Europese Unie en Volksverrader

Door: Frank de Vries op augustus 2, 2016.

Voor Juncker geldt hetzelfde als voor de meeste Europese “leiders” van de afgelopen kwart eeuw!
Deze machtsbeluste egoïstische en vooral kortzichtige “Internationale Socialisten” hebben nooit enig historisch benul gehad toen ze (NB puur ondemocratisch!) de moslims Europa lieten binnenstromen!
Ze “dachten” wellicht dat deze in de Islamitische M.O. landen (te veel) gefokte geloofsverdwaasden een mooie “vervanging” zouden zijn voor het “vergrijzend Europa”.
Ze “dachten” dat deze onderontwikkelde en onproductieve (op uitsluitend olie-inkomsten) vegeterende arbeiders direct in de Europese hoogontwikkelde westerse industrie staten een overeenkomstige functie zouden overnemen.
Nee! Moslims komen hier niet om te werken! Ze komen hier (net als in hun IS-landen) om met niets doen “veel geld te krijgen”!
De linkse Eu-dictators hadden/hebben daar geen moeite mee!

Hun “toekomstdroom voor de EU” was een kunstmatig landenverbond naar model van de “Communistische Sovjet-Unie” over de jaren 1918 tot 1992!
Een kleine groep “Socialistische Elite”, die als onaantastbare dictators over een Europese bevolking van (uitsluitend) uitkeringstrekkers zou heersen!
“ZIJ” ALLES (en gratis) en de (rechteloze) burgers een karige uitkering en gedwongen arbeid. (Voor een goedkoop staatsbrood moest je uren in de rij staan!)
De ex KGB-er Putin is die tijd nog niet vergeten! De stomme jaloerse PvdA-socialisten verlangen al jaren ernaar, want dan is naar hun “verdwazing” iedereen “gelijk”!

De evenzo stomme “Christenen” samen met hun totaal wereldvreemde Paus, “denken” dat met het “omarmen van de Islam” ook ZIJ weer de “Middeleeuwse politieke Macht” in de EU terug kunnen afdwingen (samen met de Islam, die WEL die macht met hun opgehitste primitieve en verplichte volgelingen in bloed gedrenkt hebben kunnen uitbouwen), die hen in het verlichte Europa na de scheiding van Kerk en Staat is ontnomen!

Alle genoemde puur lafhartige- en naar dictatoriale macht strevende EU partijen hebben willens en wetens de principieel ) onbuigzame- en onwillige Islam (met diens haat- en discriminerende 24-uurs wetboek Koran) binnengehaald om de autochtone Europese burger “tot eenheid te dwingen”! ( Invoer van de “outside enemy!”).
Het kan ze geen bal schelen hoeveel onschuldige autochtone slachtoffers dit in aanloop gaat kosten! BEWIJZEN ZE AL DAGELIJKS met hun lauwe reacties op de willekeurige aanslagen en massa verkrachtingen door ALLEEN MOSLIMS!
( In hun dwingende Koran staat al 1400 jaar dat ALLE moslimmannen ALLE vrouwen mogen mishandelen en verkrachten!) Alle Europese vrouwen protesteren NOG STEEDS NIET!

Ik besluit dit betoog met een aanklacht tegen alle z.g. Europese volksvertegenwoordigers, die ALLE EUROPEANEN ONDEMOCRATISCH HEBBEN BELOGEN EN VERRADEN!
Deze egoïstische lieden hebben WEL al die afgelopen jaren een meer dan vorstelijk salaris geïnd (DOOR U ALLEN BETAALD!)

Ze hebben (EN NOG STEEDS!) systematisch alle Europese klokkenluiders en hun (zeer moedige) politieke “populisten” gedemoniseerd en oneigenlijk beschuldigt als “Racist” en “Xenofiel”!
ALLEEN omdat deze mensen HEN DURFDEN TEGENSPREKEN !
(Alle (grond)wettelijke vrijheden werden hen eenzijdig discriminerend ontnomen of ze werden met politieke showprocessen “beschadigd” door politiek corrupte rechters! )
“BREXIT” proberen ze nu met ordinaire “Sovjet KGB censuur en misinformatie via door hen betaalde TV en andere Media” zo “mislukt mogelijk voor te stellen”!
“Brussel” is gewoon “in oorlog met alle goed willende Europese burgers, die zij als “verraders” behandelen! Daarvoor sturen ze de IS terreur op ons af!

WEG MET ALLEN DIE ONS DIT AANDOEN!
Neem hun functie af wegens ondemocratische leugens en grove wanprestatie t.a.v. hun autochtoon Europese kiezers!
Sluit ze op. Neem hun bezittingen af en hef “Brussel” op!
Verdeel alle vrijkomende miljarden euro’s over de (toenmalige ) lidstaten en geeft elk land weer zijn autonomie en grenzen terug.
Stuur alle moslims terug naar hun landen van herkomst en neem hen “ons” paspoort weer af!
( Je kunt geen twee heren dienen! )

De Europese landen kunnen het best weer alleen aan!

RP: Frank ik ben bang dat het al te laat is! Bekijk dit maar: https://eunmask.wordpress.com/2016/08/02/de-meest-beangstigende-waarheid/

Visit of turkish President Erdogan to the EEC

Juncker-Erdogan!

Advertenties