Volksgezondheid en Politie nemen geen verantwoordelijkheid.

Zoals bekend ondersteunt onze politieke beweging o.a. burgers die in de knel komen met instanties.
In deze is één van de zwaarste dossiers dat van Annette Evers:

http://www.wilnu.nu/index.php/lezen-kijken/dossiers/22-annette-evers

Zij leek haar rust gevonden te hebben bij Stichting J.P. van de Bent in Uddel. Begin mei constateerde ze de nodige criminele activiteiten w.o. loverboys en drugs. Dit melde ze de leiding, die er niets mee deed. En met niemand wilde communiceren. Daarna de politie en de inspectie.
Ze kreeg geen enkele steun en werd eenvoudig weggepest. Uiteindelijk werd onderstaande mail naar haar gestuurd.

Wilnu-Reactie Inspectie Annette Evers:  https://eunmask.files.wordpress.com/2016/07/wilnu-reactie-inspectie-annette-evers.pdf

Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de inspectie onveiligheden eenvoudig gedoogt. Er moeten eerst slachtoffers vallen van bv kleine kinderen die in naalden trappen bestemd voor drugs.

Dit was het zoveelste bewijs dat de macht van de inspectie duidelijk verminderd is veelal door de privatisering binnen instellingen. Er moeten eerst ongelukken gebeuren eer de inspectie ingrijpt. Daardoor ontstaan de nodige misstanden die wij allemaal kennen.
In klachtencommissies mag men weinig vertrouwen hebben, veelal houdt men de hand boven het hoofd en wordt er geen verantwoordelijkheid genomen.

Duidelijk is de afgelopen week geworden, dat mensen die huiselijk geweld meemaken door de politie niet beschermd worden in de afwikkeling.
Dit hebben wij mogen ervaren toen wij geconfronteerd werden met een mishandeling, waarbij het resultaat een ernstige kneuzing is.

Onze beweging heeft dat gedaan, waar wij voor staan en dat is een echte helpende hand te bieden. Wij hebben de vrouw naar Alkmaar laten komen en alhier opgevangen cq veiligheid geboden. Vervolgens is er aangifte gedaan en is de juiste medische verzorging geregeld.
Doordat ze met spoed was vertrokken heeft ze de nodige spullen achter gelaten w.o. kleren en een laptop plus haar kinderspullen en kinderfoto’s, die ze al drie jaar mist door Jeugdzorg.
Dan kom je er achter hoe krom en weinig beschermend de politie opereert. Natuurlijk wil ze haar spullen terug die verduisterd zijn door een nu ex vriend en zijn oom.

Onder invloed van alcohol en drugs met een agressie verleden werd de mishandeling uitgevoerd. Logisch dat je dan niet je spullen zonder bescherming van de politie durft te halen.
Dit wil de politie niet doen. Eerst zullen er klappen moeten vallen cq zal het verder moeten escaleren. In deze gaat het om een wooncomplex lijkend op een studenten woning.

Met de opstelling van de politie is de kans groot, dat anderen zich hier mee gaan bemoeien die het niet accepteren, dat een vrouw zo wordt beschadigd en dan mag je denken aan mensen vanuit de biker wereld.
Bij diverse korpsen is geïnformeerd en duidelijk is dat door de bezuiniging en wet plus regelgeving dit zo kan geschieden. Te snel wordt gewezen naar civiel, dat mensen een advocaat moeten nemen.
In hun taken wordt de politie beknot in haar mogelijkheden met dank aan vooral de VVD die Nederland zo genaamd veiliger heeft gemaakt.

Het tegendeel is waar. En juist dit zal Wil Nu gaan aanpakken wanneer wij volgend jaar verantwoordelijkheid gaan krijgen na de Tweede Kamer verkiezingen.

Steun Wil Nu om de overheid weer dienend te laten worden.
http://www.wilnu.nu/index.php/contact/wordt-lid

Arjan Gelder
Voorzitter Wil Nu.
http://www.wilnu.nu

wilnu