VVD en PvdA…. DAAR TRAPT GEEN ENKEL ZINNIG MENS TOCH MEER IN?

WIJ

Ahmed Marcouch (PvdA) en Malik Azmani (VVD) zien spanningen en polarisatie toenemen in de Nederlandse maatschappij.

Nú al, ‘heren’?
Zo tegen de verkiezingen aan, gaan altijd de tot dan stijf dichtgeknepen oogjes open, vooral bij de partijen die op zware verliezen kunnen rekenen op 15 maart 2017.

-Aan de ene kant komen ze dan, al naäpend, met verhaaltjes die een erg slap aftreksel zijn van wat Geert Wilders al zoveel jaren en met alle gelijk van de wereld zegt. Maar die ze eerst bestreden….

-Aan de andere kant komen ze met een nóg slapper verhaal over het creëren van een (totaal onmogelijk) ‘wij-gevoel’ tussen echte Nederlanders en (met name islamitische) allochtonen die daar op papier voor doorgaan, alsmede met de zeer bedenkelijke groep nep-vluchtelingen.

Wel, hoe weinig ‘Nederlands’ de meeste islamitische allochtonen zijn is altijd al gebleken. Maar de laatste tijd neigt dat, zeer nadrukkelijk en zichtbaar voor iedereen, naar ‘totaal NIET’.

Azmani (VVD) spreekt over ‘extremisme’ dat bestreden moet worden. Hij zoekt dat extremisme zowel bij Nederlanders als bij allochtonen, maar meldt niet dat het met name over mohammedanen, islamieten gaat.
Want wie pleegden de aanslagen elders en incidenteel hier, en wie plegen straks de aanslagen waar ook Nederland mee te maken gaat krijgen, Azmani?

-Zouden dat de goed beschermend werk doende, maar door kwallerige politieke partijen en dito particulieren totaal ten onrechte als ‘rechts-extremistisch’ benoemde mensen van ‘ODIN’ zijn?

-Of zullen dat toch weer agressieve moordzuchtige haatfiguren uit de islam zijn?

Nu een citaat (telegraaf) waaruit voor de goede lezer duidelijk blijkt dat Azmani in feite wel weet hoe de kaarten geschud zijn:
-“VVD-Kamerlid Malik Azmani constateert onder de autochtone bevolking steeds meer een ’ik ben het zat’-gevoel. „Ik ben niet zo sceptisch dat ik denk dat er een burgeroorlog komt, maar dan moet je wel met elkaar de schouders eronder zetten en niet naïef zijn.”

Om te voorkomen dat de situatie ontspoort, vinden beide partijen dat er een sterk ’wij’ gecreëerd moet worden” .
– “Met elkaar”, “Een sterk WIJ”……….

Godallemachtig! Azmani, laat je eens nakijken joh!

Frans Brassens
25 juli 2016

Advertenties