De Asiel-pamper Waanzin!

huisasielzoeker

Honderden woningen voor statushouders blijven onbenut
Huis voor studerende vluchteling blijft leeg in Amsterdam!
(Ehhh… Studerende analfabeten?)

De voorgenomen huisvesting van statushouders die willen studeren, komt nauwelijks van de grond in Amsterdam. De stad heeft tevergeefs honderd huizen per jaar gereserveerd voor de buitenlandse vluchtelingen: het rijk levert ze niet aan.

De studentenwoningen zijn bedoeld voor studerende jonge statushouders die op basis van een campuscontract tijdelijk een woning kunnen krijgen. “We hebben alles daarvoor geregeld wat van ons kan worden verwacht,” schrijft De Vries.

Gemeenteraadslid Erik Flentge (SP) wijst erop dat het belangrijk is vluchtelingen zo snel mogelijk in de maatschappij te integreren. De ambtelijke molens werken volgens hem traag, waardoor tijd verloren gaat en de statushouders in opvangcentra blijven.

Leer ze maar eerst te civiliseren, zodat ze hun behoefte op het toilet doen en niet in de trappenhuizen en andere (openbare) ruimtes! 

Het Parool

Advertenties