Brief aan Van Aartsen

wilnu

Op 6 juli j.l. stuurden wij een mail naar burgemeester van Aartsen met onderstaande tekst:

“Respectloos optreden van de politie tijdens herdenking Mitch Henriquez.”

Geachte heer van Aartsen,

Op 1 februari 2015 heb ik mij namens de Politieke Beweging Wil Nu tot u gewend wegens het onbesuisde optreden van de politie rond de demonstratie van Break the System. Daar zou je nog wat van kunnen vinden wegens het overtreden van de uitgegeven vergunning.
Echter rond de herdenking van Mitch Henriquez op 27 juni j.l. die vorig jaar vermoord werd zijn excuses niet aan te voeren. In deze heb ik kennis genomen van de opname door Nico van den Ham:

Bij het zien van deze opname ben ik geschrokken hoe de politie intimiderend de herdenkers vergezelde. Het was een prima weergave hoe uw politie met herdenkingen en demonstraties omgaat.
Van enige terughoudendheid en respect was geen sprake. Met dit optreden daagde de politie uit de herdenking te laten escaleren. Ik zou mij als burgemeester schamen zoals er door uw dienders werd omgeroepen aan het eind van de opname, dat in opdracht van u het beëindigd moest worden en dat andere mogelijkheden verboden waren.
Dit alles na een stilte en het leggen van bloemen. Vele emoties kon je zien en dan dat geschreeuw vanuit de ME bus. Een ware schande!!

Ik hoop dat u hier afstand van wilt nemen en de politie opdragen zich in het vervolg anders te gedragen. Het respect naar de politie moet terug komen, misschien valt te overwegen om niet alleen de kleur van de ME bussen aan te passen, maar ook de kleur van de uniformen. Het zwart en geel werkt naar mijn mening agressie uitlokkend. Denk daar maar eens over na. Opvallend is dat dergelijk evenementen in andere gemeentes zoals Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven met meer inlevingsvermogen door de politie worden begeleid. Ik ben benieuwd naar een mogelijke reactie.

Met vriendelijke groeten.

Uiteindelijk kregen wij onderstaande reactie, die beschamend is (klik op onderstaande link)

Kopie brief Van Aartsen den Haag

Wanneer een burgemeester het normaal vindt dat de ME luid en duidelijk sommeert om weg te gaan terwijl kinderen van de vermoorde Mitch nog aan het huilen zijn, wat duidelijk uit de beelden aan het eind van de reportage getoond wordt, dan is deze burgemeester net zo respectloos als zijn agenten die het fatsoen niet konden opbrengen.

Zoals men inmiddels van Wil Nu mag verwachten laten wij het er niet bij zitten en is er contact gezocht met de woordvoerder en contact persoon Paul Verhoef. Deze duikt weg en reageert niet via de mogelijkheden van doorverbinden zo ook mails die onder zijn aandacht worden gebracht.
Het is diep treurig hoe er binnen dit dossier wordt omgesprongen. Wij zullen niet rusten voordat de burgemeester en zijn ambtenaren fatsoen tonen.
Wanneer Wil Nu verantwoordelijkheid krijgt zullen wij strijden voor meer respect. Natuurlijk zal ik ook dergelijk zaken naar voren gaan brengen tijdens het programma: “De Stem van de straat”:

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/07/05/binnenkort-stem-van-de-straat-van-amsterdam-noir-op-tv

waar ik mijn medewerking aan zal verlenen. Het kan en het moet anders. Steun Wil Nu voor een rechtvaardige samenleving.

Arjan Gelder (Tel. 06 403 32 423).,
Voorzitter Wil Nu.
http://www.wilnu.nu