Extra geld Nederland voor hulp aan Irak!

Koenders

WASHINGTON – Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) trekt namens Nederland 65 miljoen euro uit voor steun aan Irak. Het bedrag maakt onderdeel uit van de 1,9 miljard euro die 24 landen op tafel legden als deelnemers aan een donorconferentie over Irak. De organisatie was in handen van de Verenigde Staten, die de 23 andere landen naar de hoofdstad Washington hadden genood.

De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de 24 deelnemende landen willen Irak financieel steunen in zijn strijd tegen Islamitische Staat.

Het geld wordt besteed aan stabilisatie, ontmijning, noodhulp en militaire trainingen. Koenders hield de andere deelnemers voor dat Nederland als co-voorzitter van de conferentie wil dat het militaire offensief tegen IS gepaard gaat met onder meer politieke hervormingen en humanitaire inzet in Irak. ,,Alleen op deze manier kan een duurzame oplossing voor de mensen van Irak gevonden worden”, aldus Koenders.

Een groot deel van het Nederlandse geld, 25 miljoen euro, is bestemd voor stabilisatie van Irak. Volgens Koenders zijn veel mensen van huis gevlucht. ,,Na herovering van een stad, zoals onlangs Fallujah, is onmiddellijke stabilisatie de beste manier om mensen weer naar huis te laten terugkeren’’, vindt Koenders.

Telegraaf.

R.P.: Miljoenen voor ‘stabilisatie’ van Islamitische landen? Afgezien van het feit dat dit ‘water naar de zee dragen’ is, zal deze man eerst moeten kijken naar de groeiende ‘destabilisatie’ in zijn eigen land!