POLITIE TREEDT EINDELIJK HARD OP TEGEN…. EIGEN VOLK!

onsland

Molenbeek treedt hard op… tegen nationalisten!

Hoera, het is zover: de politie van Molenbeek treedt eindelijk hard op! Er werden PV’s opgesteld, verslagen gemaakt, en er worden GAS-boetes geëist tot € 280 per persoon. Van de personen die Salah Abdeslam verborgen hielden en toejuichten? Van de haatpredikers in Koranscholen en moskeeën? Van de drugsdealers en andere illegale handelaars in de straten?

Nee natuurlijk: van de enkele tientallen nationalisten die na een oproep van ‘Vlaanderen Identitair’ op 2 april 2016 vreedzaam en ongewapend manifesteerden tegen moslimterreur met een spandoek met de tekst ‘Dit is ons land’. Aanleiding was uiteraard de moslim-terreuraanslag in Brussel en Zaventem, die vanuit Molenbeek beraamd werd.

Zeg nu zelf, tegen zo’n zwaar crimineel gedrag moet Molenbeek toch wel optreden, zeker? De grote kuis zoals aangekondigd door Jan Jambon is blijkbaar in volle gang – maar dan wel tegen Vlamingen die hun mond durven opendoen… VLI kondigt aan dat tegen elke GAS-boete bezwaar wordt ingediend. In dat bezwaar worden een reeks juridische bezwaren geformuleerd, maar wordt ook inhoudelijk geen blad voor de mond genomen:

‘ Ik ben van mening dat ik op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet het recht heb om, na bloedige islamitische terreuraanslagen in Parijs en in Brussel die werden beraamd in Molenbeek, vreedzaam en ongewapend te protesteren tegen de manifeste onkunde en de politieke onwil van politiek, gerecht en politie in Molenbeek om moorddadige moslimextremisten kordaat aan te pakken.’

Hier wat beelden van de nochtans volkomen vreedzame en incidentloze actie van 2 april, die dus volgens Molenbeek hard moet aangepakt worden:

Bron: https://rechtsactueel.com/2016/07/19/molenbeek-treedt-hard-op-tegen-nationalisten/

Advertenties