AANKONDIGING – ANNOUNCEMENT!

AANKONIGING

Het verkondigen van veelvuldig aangetoonde feiten, zoals moord, terrorisme, (groeps)verkrachtingen, vandalisme, oplichting, kindermishandeling, vrouwendiscriminatie, dierenmishandeling, eerwraak,  vermoorden van andersdenkenden en andersgeaarden, etc, etc. door bepaalde etnische groepen, is GEEN discriminatie, GEEN racisme, GEEN haat zaaien, GEEN xenofobie, en dus GEEN MISDRIJF! Het is alleen het onderstrepen van de realiteit!

Mensen hiervoor veroordelen is echter WEL DEGELIJK een MISDAAD!


ANNOUNCEMENT

Proclaiming frequent proven facts, such as murder, terrorism, group rape, vandalism, scams, child abuse, discrimination against women, animal cruelty, honour killings, the murder of dissenters and ‘non-believers’, etc.etc. by certain ethnic groups, is not discrimination, not racism, not a hate speech, not xenophobia, and so NOT A CRIME! It is only highlighting the reality! 

However, convicting people for this is CERTAINLY a CRIME!


Realpredictor

(p.s. lees ook mijn onderstaand commentaar!)

Advertenties