PVV: Sluit onmiddellijk de grenzen wegens terreurdreiging!

pvv.grenzen

Schriftelijke vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de Minister-president en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

1.) Wat is uw reactie op het bericht dat ISIS-terroristen veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de vluchtelingenstroom om naar Europa te reizen en asiel aan te vragen, waaronder mogelijk in Nederland? (*)
2.) Realiseert u zich dat u met het binnenlaten van bijna 60.000 asielzoekers in Nederland vorig jaar, ons land gigantisch in gevaar heeft gebracht? Zo nee, waarom niet?
3.) Erkent u dat u van 22.000 asielzoekers die vorig jaar zonder documenten Nederland zijn binnengekomen, geen idee heeft wie zij zijn en wat zij hier komen doen? (**)
4.) Bent u bereid uw uitspraken terug te nemen, dat het onwaarschijnlijk is dat terroristen meeliften met de asielinstroom om Nederland binnen te komen? Zo nee, waarom niet? (**) (***) (****)
5.) Bent u nu eindelijk bereid de Nederlandse grenzen te sluiten en de bestaande AZC’s hermetisch af te sluiten, om de nationale veiligheid te waarborgen? Zo nee, waarom niet?
6.) Waarom gedraagt u zich als een vijand van het Nederlandse volk en een terreurvriend?

(*) https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2016/Aanslagdreiging%20Nederland%20blijft%20reeel.aspx
(**) Kamerstuk 19637 nr. 2169
(**) Debat Europees overleg over het gemeenschappelijk asielbeleid d.d. 23 september 2015
(***) Vragenuur 10 november 2015 vragen van het lid Fritsma aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht “IS-beul is hier veilig”.
(****) Pauw d.d. 19 oktober 2015

http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/9212-pvv-sluit-onmiddellijk-de-grenzen-vanwege-terreurdreiging.html

Advertenties