Nieuw persbericht NDBO

ndbo

De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken opgericht april 2016:

Staat voor een directe democratie, waarin burgers een belangrijke rol vertegenwoordigen en sluiten wij elke vorm van geweld en extremisme uit.

Vreemd genoeg bestond er voor alles een bond, behalve tegen overheidszaken?

N.D.B.O. Nederland wilt de burgers de mogelijkheid bieden om als collectief op verschillende manieren actie te ondernemen. Zoals in collectief verband juridische- en gerechtelijke procedures te starten.

Doordat veel mensen niet willen/kunnen demonstreren vanwege (reistijd, te lage opkomst, werk, geen geloof op effectiviteit enz.), willen wij het protest naar de mensen thuis brengen. Zodat de burger vanuit zijn huis, deel kan nemen aan ons collectief. Dit bespaard de burger onnodige reistijd en ergernissen, maar ook als individu sta je kansloos tegenover de Overheid.

N.D.B.O. Nederland zal de belangen van de burgers behartigen, zoals een bond werkelijk hoort te handelen. Wij hopen dan ook op een breed collectief, zodat wij samen onze democratie kunnen herstellen. In collectief verband staan wij veel sterker, dan we werkelijk beseffen. De actievoering van N.D.B.O. Nederland zal met de nodige media aandacht belicht worden, waardoor er sneller Kamerdebatten ontstaan en kunnen wij moties steunen van politieke partijen die dezelfde doelstellingen hebben die onze belangen behartigen.

Ook kunnen wij als collectief snel en effectief antwoord bieden op alle actuele zaken die ons mooie landje aangaat. Het starten van een petitie gaat zeer snel, waardoor we de benodigde handtekeningen in een kort tijdsbestek kunnen behalen en besparen we onnodige kostbare tijd. Maar ook collectieve aangiftes en aanklachten indienen behoren zeker tot onze mogelijkheden. Zolang de Overheid zijn burgers niet dient, krijgt de Overheid geen enkele rust van N.D.B.O. Nederland en zijn leden.

N.D.B.O. Nederland zal ook opgericht worden in andere Europese landen, waardoor steeds meer burgers wakker zullen worden en het verzet zal groeien. Met als enige doel onze democratie te herstellen…

De Nationale Democratische Bond voor Overheidszaken heeft een aantal lopende zaken met hoge urgentie, die zeker de nodige aandacht verdienen:

* Voorbereiding aanklacht & aangifte tegen de Nederlandse Staat:

1. Discriminatie naar zijn eigen burgers
2. Het beramen van uitroeiing Europese rassen

* Schadeclaim tegen de Belastingdienst “Wegens illegaal vrijgeven van inkomstengegevens aan wooncorporaties”

* Collectieve terugvordering onterechte incasso- en gerechtskosten (waardoor een hoop burgers onnodig in de schulden zijn beland).

Word snel lid & laat uw stem echt gelden!

http://bondoverheidszaken.nl/aanmelden%20bij%20n.d.b.o..html

Voorzitter N.D.B.O. Nederland
J. Zwarts

Voor meer informatie: www.bondoverheidszaken.nl
Facebook: https://www.facebook.com/NDBONederland/

Advertenties