THE COLD HARD TRUTH!

Pat Condell.

WE SAVED OUR DEMOCRACY!

One thing this referendum has made clear to a lot of ordinary decent people in Britain is just how patronised and how despised they are by an arrogant progerssive minority as if by some kids of divine right. Well, like us or not, folks, we the plebs, we are the people who saved democracy in Britain, and we have everything to be proud of. We are the people who kept this country free, when others were prepared to sell it for their own personal convenience.

WIJ HEBBEN ONZE DEMOCRATIE GERED!

Een ding dat dit referendum duidelijk heeft gemaakt aan een heleboel gewone, fatsoenlijke mensen in Groot-Brittannië is, hoe betutteld en hoe veracht ze worden door de arrogante progressieve minderheid, evenals door sommige ‘heilige’ kinderen . Nou, graag of niet, wij de plebs, zijn de mensen die de democratie in Groot-Brittannië hebben gered, en we hebben alles om trots op te zijn. Wij zijn de mensen die dit land vrij hebben gehouden terwijl anderen bereid waren om het te verkopen voor hun eigen persoonlijke gerief!

Advertenties