Nigel Farage Press Conference: Brexit – This deal will Stand!

Each country living under a dictatorial regime, will understand and support him!

Nigel Farage Persconferentie: Brexit deze deal is blijvend!

Elk land dat onder een dictatoriaal regiem leeft, begrijpt en steunt hem!

Advertenties