Artikel 242 Wetboek van Strafrecht

Dit is het Strafrecht van Hollandistan!

E.J. Bron

Screenshot_9

(Door: “mr”)

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie . . . (tenzij hij een moslim is en hij het doet uit geloofsovertuiging, dan krijgt hij juist geld toe en medelijden van de vijfde categorie).

Door:
“mr”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

View original post

Advertenties