“Kremlin Brussel” het Sovjet Unie model voor Europa !

EU.sjovet

De E.U. drukt nl. al jaren miljarden euro’s bij om maar de indruk te blijven wekken, “dat het met hun V.E. wel goed blijft gaan”!
Weer zien we dat na Griekenland nu “onze miljarden” ook naar het bijna failliete Italië moeten gaan! (Italië balanceerde vanaf WOII al voortdurend op dat bankroet randje).
Met de voor ons door Brussel (en dus Den Haag) gedwongen financiële aderlating.. weer een “bewijs”, dat “Kremlin Brussel” het Sovjet Unie model voor Europa wil doordrukken! (Dus zal straks de Euro net als indertijd de Roebel in de wereldhandel niet meer als betrouwbaar waardevol gelden!).
De stomme E.U. dictators en hun kiezers hebben nooit over een eigen sterke Europese Verdedigingsmacht gedacht, laat staan miljarden euro’s er voor over gehad!
(Onze achterlijk Linkse dictators en hun gebroken geweertje aanhang” DACHTEN!, dat ze daarvoor altijd bij Amerika konden aankloppen!
Maar ook (ex moslim) Obama zal dat niet meer doen, want … !!

Deze ontwikkeling verzwakt OOK Nederland steeds meer, zodat Obama’s Islam vrienden straks “hun kans schoon ziet om “ons” opeens financieel bij te staan ….. maar ! … daarmee HUN EIS TOT ISLAMISATIE EN INVOERING VAN SHARIA in Europa!
Daarmee is hun doel bereikt!

Onzin?
Met precies dezelfde chantage methode “Islam voor Olie” hebben de (M.O.) OPEC-landen Europa in 1975 (na de korte olieboycot van Europa in 1973) de “Resolutie van Straatsburg” laten tekenen, waarbij Europa WEL weer olie kreeg MAAR …. daarmee de Islam vrije en ongehinderd toegang moest geven !
EN DAT HEBBEN WE (als “weg kijkende laffe sukkels”!) ONDERVONDEN!

De ruim zestig miljoen moslims in Europa laten zich nu steeds openlijker zien en van zich horen (naast de toenemende laffe en bloedige aanslagen op “onschuldige” Europeanen (EN HET TOENEMEND DREIGEN ERMEE!)

Nog steeds stelt Rutte en c.s., dat “iedereen de vrijheid heeft om te geloven wat men wil!”
En dat (westers) beginsel de letterlijke tekst is van “onze Grondwet no 1”!
Alleen WIL (en durft!) de laffe Rutte en al zijn z.g. politieke steunverleners (samen het misselijk makende kartelachtige “cordon sanitair” , versus de PVV van Geert Wilders, die “DE ISLAM GEEN GODSDIENST MAAR EEN PUUR OPENLIJK VIJANDELIJKE POLITIEKE ORGANISATIE ACHT, die al 1400 jaar WERELWIJD OPENLIJK in woord en geschrift ALLE NIET MOSLIMS (hun democratise landen, burgerlijke wetten, gelijk gerechtigden in cultuur en samenlevingen) MOETEN HATEN,DISCRIMINEREN EN ZELFS VERMOORDEN!

DIT MOETEN ZE volgens hun verplichte “Geloof en Levenshandboek “KORAN” en evenzo lang dagelijkse indoctrinatie vanuit de Moskeeën DOOR HUN GELOOFSPOLITIEKE DICTATORS!

Stompzinnige westerse politici WILLEN de Islam maar niet benoemen als een fascistische politiek/economische organisatie MET EEN EVENZO GEDWONGEN “VOLKSLEGER VAN VOLGELINGEN”, die eeuwenlang zijn dom- en fanatiek gehouden met “sterven voor Allah” geeft een gegarandeerde plaats in hun hemel (waar 77 maagden en liters wijn hen toe lachen!)

HOE GEK KUN JE ZIJN OM ZOIETS NOG STEEDS TE WILLEN GELOVEN EN …. DUS ALS EEN (Christelijk overeenkomstige!) RELIGIE TE BLIJVEN BENOEMEN!

Elke “Religie” is een mannenverzinsel! (God is altijd een “HIJ”!)
Elke vrouw daarin wordt als minderwaardig aan de man gesteld!
Hoe “dom” kun je als westerse vrouw nog steeds zijn om daarin te blijven geloven?

“WEG” MET DE ALTIJD TWEEDRACHT ZAAIENDE en dictatoriale GODSDIENSTEN!
Ze zijn totaal “uit de tijd”!

Frank de Vries

Advertenties