Wordt 2017 een Rampjaar?

catastrofe

Met het oog op de gevolgen van de Brexit voor de EU, zijn zowel de EU als onze regeringen nu al bezig om eventuele verliezen te compenseren. Dit zou uiteindelijk ook zijn gebeurd, alleen is dit nu versneld!
Hier slechts het topje van de ijsberg….

– De regering wil de eigen bijdrage van de zorgkosten verhogen naar 500 euro!

– De Europese Unie (EU) heeft een voorlopig akkoord aangekondigd over de nieuwe pensioenwetgeving voor alle lidstaten. En we weten allemaal wie daar de dupe van worden!

– Europa zal bij elk dictatoriaal EU-besluit een tegenstem missen!

– Militair zou Europa nadelen ondervinden van het verlies van een sterk militair apparaat als het Verenigd Koninkrijk.

– Het Verenigd Koninkrijk is behalve een permanent lid van de VN-veiligheidsraad ook een kernmacht. Het bezit ongeveer 160 parate kernladingen en het arsenaal heeft een maximum afstand van 12.000 km

Behalve bovenstaande denk ik dat er zeker nog veel meer Represaille-maatregelen zullen volgen…

Één ding is zeker: ze zullen er voor zorgen dat de enige slachtoffers van de Brexit de bevolkingen van Europa zullen zijn!

Maar wij zijn rationeel en laten ons niet bang maken! Wij trappen niet in deze doemscenario’s! Want langzaam maar zeker zullen wij deze volksverradende, zelfverrijkende  EU gelovigen, die alleen angst kunnen verkopen, uitbannen….

Realpredictor.