REALISTISCHE LEZERSREACTIES (DEEL 23)

Reactie op: https://eunmask.wordpress.com/2016/06/23/de-multiculturele-luchtballon/

Heb zelf in 1992 aan de wieg gestaan van het (puur politieke!) EU wangedrocht.
Het (voornamelijk “Links z.g. Socialistische” Idee erachter was een machtig Europa in het model van de voormalige Sovjet Unie als “Derde Wereldmacht” tegen de V.S. en China.
( In dat model zou het “tandeloos geworden Rusland” zich ook braaf laten invoegen)

Een kleine groep (onaantastbare) EU politici ( vergelijk: Communistische partijgenoten in het Kremlin) met een machtige (goed betaalde) Binnenlandse Veiligheid Dienst (KGB) zou alle (zeer historisch en cultureel verschillende) Europese landen dwingen de “dictatuur van Brussel” te aanvaarden.

Uitgangspunt was alle Europeanen krijgen “gelijk loon” (dus de voormalig economisch goed draaiende, productieve en exporterende NW-Europese landen zouden hun welvaart en welzijn moeten opofferen t.a.v. de veel slechter draaiende economieën van de Zuid- en Oost Europese landen.

Onderlinge handel zou dan op basis van “ruilhandel” gaan en op (politiek) voorwaarden van “Brussel”.
M.a.w. de EU landen met een lage “arbeidsmoraal” (lage productiviteit) en dus historisch lager welvaart niveau en dito lager (consumenten)besteding niveau, zouden (zonder enige arbeid stimulering ) extra geld van de (altijd al wel) beter productieve Europese landen krijgen.

Het z.g. “Socialistische” waanprincipe van “iedereen is gelijk” (behalve de zichzelf uitgeroepen “Linkse Elite”, die de domme proletariers moeten leiden!)

Zolang de mensheid bestaat hebben (alle soorten!) dictators dit “Credo” na gestreefd en (met dreigementen en uiteindelijk te vuur en te zwaard!) toegepast op hun uitgezogen “onderdanen, volgelingen, ondergeschikten, onderworpenen en doelbewust onwetend gehouden belastingslaven!

De dictators benoemden zichzelf (en hun familie) hun loyale adviseurs een (relatief overbetaalde) politie- en krijgsmacht en .. dan maar kijken hoever ze kunnen gaan met hun bevolkingsknechting en onderdrukking.
(Stalin had een privé loods vol westerse automobielen en het volk moest uren per dag in de rij staan voor een “staatsbrood”! Om nog maar te zwijgen over een hedendaags voortdurende Kim Il Sung (familie dynasty) in het “concentratiekamp” Noord Korea!

En … daar bemoeit zich nog steeds geen (beschaafd) westers land mee!

Zoals de EU zich ook niet met de Islam dictators wil bezighouden!
Dat is en arme groep, die ons westers respect MOET HEBBEN en die wij met ONS GELD moeten opvangen en onderhouden OMDAT HET Z.G. VLUCHTELINGEN ZIJN… en dus “zielig”!

Linkse dictators zien ze alleen als een welkome aanvulling op hun (door ONS gesubsidieerde!) kiezers en as. “Melkert baan ambtenaren”.
Vergelijk Sovjet model: “Iedereen moet een baan hebben al is het een overbodige, nutteloze en/of een die het “product” onnodig extra duur maakt! (Het “Communistische Oostblok” heeft nooit een (westers overeenkomstig) kwaliteits product voortgebracht.

Zelfs geavanceerde technologieën waren er nooit voor het volk!
Z.g. “Socialisten” zijn er uitsluitend voor zichzelf!
Hitler was ten minste nog een “Nationaal Socialist”, die zijn oorlogswinsten eigen volk ten goede liet komen! (Hij rekende als dictator natuurlijk niet met eigen verliezen aan mensen!)
Alle “Socialistische z.g. steun aan minder bedeelden” komt altijd dictatoriaal gedwongen uit “DE PORTEMONNEE VAN DE ANDER” (PvdA en c.s.!)

Recent Voorbeeld? Pag T4: Telegraaf 24 juni: Groenlinkse Autohaat van die hypocriete Liesbeth van Tongeren, die ALLE NEDERLANDERS IN HET OV WIL DWINGEN!
Haar idiote drogreden is : In de samenleving MOET je rekening houden met elkaar!
Zij en haar man(?) zitten niet in de autobranche! WAT EEN DOMME EGOISTE! En dat zit in de Kamer! Erger … Haar Groenlinkse medestanders ZIJN HET ER MEE EENS!

Na afloop stappen ze allemaal in hun eigen auto’s!
DIT IS NEDERLANDSE POLITIEK! ( En … hoe dom is de Groenlinkse kiezer! )

Hoe dom is tot nu toe de Nederlandse kiezer op alle andere partijen, die ONS NAAR DE HALAL SLACHTBANK VAN DE ISLAM HEBBEN GEBRACHT?

Frank de Vries

comments3