Geforceerde migratiecrisis als oorlogswapen!

migratiewapen

Dit artikel beschrijft waarvoor wij realisten al vanaf dag 1 van de massa-immigratie constant hebben gewaarschuwd! Het gaat om een strategisch gecreëerde migratie! En alle overdonderende voorbeelden van deze (zgn. vluchtelingen) migranten zijn hiervan het beangstigende en overtuigende bewijs!

Onderstaand enige citaten uit het aritkel:

– Dwingend: migratiestromingen worden gebruikt als een instrument van buitenlands beleid om politieke meningsvorming te veranderen of de tegenstander op kosten te jagen.

– ‘Strategische ontworpen migratie’ (strategisch gecreëerde migratie): die opzettelijk is veroorzaakt of gemanipuleerd door de staat of niet-statelijke actoren, zijn ontworpen om de samenstelling van de bevolking , woonachtig binnen een bepaald grondgebied, te verkleinen of te wijzigen , voor politieke- of militaire doeleinden.

– Voor wat betreft de huidige migrantencrisis is er meer dan het oog reikt. Soms vinden we in de reguliere media aanwijzingen dat er opzet in het spel is, zoals bij de ontdekking van een voorgedrukt gidsje met plattegrond en telefoonnumers voor Arabisch sprekende migranten om illegaal naar Duitsland te kunnen reizen. De rol van de ‘’ bij de ‘ strategische ontworpen migratie’ is zeker een nadere studie waard.

– Blijkbaar bestaan er dus strategische operaties om via migratie de bevolkingssamenstelling te veranderen voor politieke (en militaire) doeleinden. We horen hier echter nooit wat over in de mainstream media, terwijl dit wezenlijk van belang is, met name als migranten snel het staatsburgerschap kunnen verwerven en daarmee ook politieke rechten krijgen.

http://vrijetribune.nl/2015/10/geforceerde-migratiecrisis-als-oorlogswapen/

Advertenties