Europa ten dode opgeschreven door “migranten”

De Europese leiders hebben hun volk opgezadeld met een enorm probleem waarvoor ze geen enkele oplossing voor hebben!
Het grootste deel van de migranten is GEEN Syrische vluchteling! Ze komen grotendeels uit Afrika, en het Midden oosten, waar geen oorlog heerst! En ze zijn absoluut niet van plan om hier te werken, omdat ze weten dat ze alles gratis krijgen!

Het is ONMOGELIJK om al deze mensen in Europa op te nemen! Het is NIET mogelijk vanwege economische redenen, geografische redenen, tekort aan onderdak, ondermijning van de welvaart en hoofdzakelijk vanwege culturele redenen.
Driekwart van de miljoenen emigranten horen niet in Europa, ze zijn “economische” emigranten!
RP: (gelukzoekers dus) die absoluut niet willen integreren, laat staan hier werken!

Ze hadden GEEN ENKELE REDEN EN GEEN ENKEL RECHT om in Europa te komen! En toch weigeren landen zoals Duitsland en Zweden om ze uit te zetten! Het zijn hoofdzakelijk mannen die mogen blijven en deze hebben ook het recht om nog hun hele familie hierheen te halen! Dit betekent ELK JAAR een MEERVOUD van deze zogenaamde vluchtelingen IN Europa!

Ondertussen is er nog een veel groter probleem omdat de alleenstaande jonge mannen gewelddadige aanrandingen en verkrachtingen plegen bij de Europese vrouwen!
Deze mensen zullen NOOIT integreren en dus NOOIT Europeanen worden!

RP: Merkel is de grootste Europese Volksverraadster en dus de grootste Veroorzaker van de ondergang van Europa!

Advertenties