Pensioenschandaal professioneel weggemoffeld door Tweede Kamer!

Dit artikel is weliswaar een paar maanden oud, maar ik wil dit alsnog plaatsen, omdat wij zoals altijd weer mega-bestolen zijn door onze graaiende eigen-volksvernietigers en deze dieven nooit zijn veroordeeld!!

pensioendiefstal

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) over een schandaal met pensioenfondsen in de jaren negentig afgewezen. Omtzigt wil graag openheid van zaken, maar VVD, PvdA en D66 hebben blijkbaar geen behoefte aan een onderzoek. In het begin van de negentiger jaren is er een aantal keer een flinke greep gedaan uit de pensioenpot van Nederlandse pensioenfondsen. In 1989 waren de dekkingsgraden van de pensioenfondsen zo’n 200 procent. Flink hoog en ruim voldoende om alle premies te betalen. Zo dacht de (r)overheid er dus ook over, en graaide er lustig op los in de pensioenfondsen om zodoende andere gaten in de begroting te kunnen dichten. Foute boel.

Feitelijk is dit diefstal, aangezien de premie voor pensioenen wordt ingehouden op loon. Er wordt dus van ingelegd loon gestolen door de overheid. Schandalig, maar niet in de ogen van de coalitie in de Tweede Kamer. Geld uit de pensioenpot werd ook gebruikt om winsten van bepaalde bedrijven op te krikken. Inmiddels is de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen teruggelopen naar 103 procent. Er is simpelweg niet meer genoeg in kas, en er wordt gekort op de uitkering. Veel verliezen zijn toe te schrijven aan verkeerde beleggingen, maar de diefstal uit de premiepotten wordt professioneel weggemoffeld onder een kleed in de Tweede Kamer.

http://wtfck.nl/pensioenschandaal-professioneel-weggemoffeld-door-tweede-kamer/

Waarom zijn deze misdadigers eigenlijk nooit bestraft voor Pensioendiefstal?

In Zembla van de VARA werd op 5 februari 2011 uit de doeken gedaan, dat in de regeringsperiode van minister president Ruud Lubbers en minister van financiën Onno Ruding 30 miljard gulden werd onttrokken aan de kas van het ABP.
De afhankelijkheid van de beurs heeft in de ‘gouden’ jaren vanaf 1980, de hoogtij van de vrije handel en het globalistische denken ook enorme voordelen opgeleverd. In de periode tussen 1980 en 2000 werd er dermate veel verdiend door de pensioenfondsen, dat de vermogens waarover men beschikte ruimschoots voldoende waren om aan alle verplichtingen voor de zeer lange termijn te kunnen voldoen. Tenminste, dat dacht men met de kennis van toen. Het was dan ook zeer verleidelijk voor de werkgevers, inclusief de grootste van Nederland, de overheid, om de bijdragen aan het fonds te verminderen. Er was immers toch genoeg. Jarenlang hebben vrijwel alle werkgevers daarom het werkgeversdeel van de pensioenpremies niet afgedragen aan de pensioenfondsen. Dit tot groot genoegen van de aandeelhouders, die profiteerden van de extra winst, die hierdoor werd geboekt. En de overheid van de lagere uitgaven, waardoor er geld beschikbaar kwam voor andere doeleinden. En hier bleef het niet bij. Veel werkgevers deden een greep in de pensioenpot. Zij onttrokken geld uit de kas van ‘hun’ pensioenfonds om deze middelen op een andere manier te besteden dan waarvoor ze waren bestemd.

Bron: http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/waarom-u-meer-moet-weten-over-pensioenen.php

Lees ook: http://fd.nl/beurs/1155525/boos-over-pensioendiefstal

Advertenties