HOE HYPOCRIET IS NEDERLAND?

hypocrisy1

Neen, wapens leveren, vinden “wij” niet goed, maar “wij” willen je wel leren hoe je met de wapens die je hebt beter en meer mensen kunt doodschieten.

Jonge geesten die belangrijke bijdragen zouden kunnen leveren aan onze maatschappij worden tijdens hun ‘sociale’ studies volgepropt met aperte onzin. Kritisch denken wordt afgeleerd. Fantasie vervangt de feiten. Aangezien het bedrijfsleven niet op deze ‘sociale’ aanwas zit te wachten komt het leeuwendeel der afgestudeerden terecht in overheidsdienst, de media of andere gesubsidieerde trajecten.

Eenmaal behept met een ‘sociaal’ gevormd wereldbeeld nemen deze ‘intellectuelen’ al snel een loopje met de waarheid en de moraal. Door de gerichtheid op het ‘wereldleed’ ontgaat ’sociaal’ gevormden de toestand van hun naasten en ontbreekt het de geëngageerde denkers aan relativerend zelfinzicht.

Omdat dit gelijkheidsidee voortdurend botst met de realiteit geven onze buitenlandwoordvoerders en ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) de voorkeur aan wensdenken boven waarheidsvinding. De stap van fantasie naar goedbedoelde leugens is snel gezet. Wie een aantal weken de uitingen van onze voormalig Buza-minister Frans Timmermans volgt ziet een bedreven fantast aan het werk. Een beroepsleugenaar die desondanks heilig gelooft in wat hij zegt.
Lees ook:
https://ejbron.wordpress.com/2015/05/15/hypocriet-nederland-deel-1/