MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER

world caliphate

De voornaamste bedoeling moet hier zijn het ontmaskeren van de tweeledige vijand: het politieke systeem islam (einddoel invoering van het wereld-kalifaat) en de geheime machtselites die de individuele vrijheid (ook van denken) willen afschaffen.

Europa is in handen van een economische elite (Nieuwe Wereld Orde), waarbij de werkelijke machtsuitoefening niet duidelijk is. Zij bepaalt achter de schermen welke politici hun (geheime) plannen uitvoeren.

We beleven dus de eindstrijd van ons vrijheidssysteem, onthutsend genoeg, omdat de ooit hechte bastions, n.l. de christelijke kerken in het Westen, volledig in de macht van deze geheimzinnige elite is.
Gelijktijdig met de verdere invasie uit Afrika en het Midden-Oosten worden ook steeds nieuwe aanvallen en veroveringen gedaan op ons ethisch denken: gender-besluiten, toegang tot ons sociaal systeem zonder voorwaarden, aanval op tradities, uitsluiting en ontslag van politiek niet-correcte burgers.

Onze tegenstanders zijn talrijk en vooral meedogenloos en onverbiddelijk! Uit alles blijkt dat er vanuit hun machtscentra mensen met psychopathische afwijkingen de hoofdtoon voeren. Dit moet ons meer vastberaden maken, omdat veel van hun politiek leidt tot het verder verspreiden van deze psychopathie. Vooral gekenmerkt door het absolute vervagen van de normen tussen goed en kwaad. Laat de occulte afwijkingen en het satanisme niet zegevieren in deze wereld waar nog zoveel goeds is!

Bron: https://ejbron.wordpress.com/2016/06/04/meedogenloos-en-onverbiddelijk-is-onze-tegenstander/

Advertenties