Slachtofferschap in Nederland loont!

Het brengt óf veel geld op óf een vetbetaalde baan in de regering!

slachtoffergeld

“Waarom trekken zoveel allochtone voorlieden – zoals die van DENK, Sylvana Simons incluis – in Nederland toch altijd weer die sneue slachtofferkaart?

Omdat Nederland de neiging heeft zich schuldig te voelen en daarvoor zelfs te willen boeten. Dan is het welbeschouwd een teken van integratie als je als allochtoon snapt dat je autochtone Nederlanders zover kunt krijgen om zich schuldig te voelen voor iets dat ze niet hebben gedaan.”

Syp Wynia

RP: En omdat Nederland daarom bereid is hiervoor vet te betalen! Een Eldorado voor profiteurs en oplichters!