EU: haatzaaiende berichten binnen 24 uur van internet af!

Vandaag heeft de EU een akkoord ondertekend met Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft dat er op gericht is om online ‘hate speech’ te beteugelen, het wordt bekritiseerd als “onbezonnen” door dezelfde mensen die er aan meegeschreven hebben.

blokkeerd

Europarlementariërs hebben gewaarschuwd dat het nieuwe akkoord de mogelijkheid biedt om mensen, die kritisch staan tegenover migratie of de verspreiding van islamitisch extremisme over het continent, te verhinderen nog berichten te plaatsen op het internet en zelfs opgejaagd kunnen worden door de politie.

De Europese elite heeft een snoeiharde aanpak van de vrijheid van meningsuiting op internet aangekondigd, die door pro-democratie campagnevoerders aangemerkt is als betreurenswaardig en Orwelliaans.

De Brusselse bureaucraten starten een Blitzkrieg tegen wat zij noemen ‘hate speech’ op sociale media zoals Facebook – maar critici waarschuwen dat dat alles omvat wat gezien wordt als strijdig met de doelen van het federale project.

Er moet een leger van pro-EU censureerders komen die de draconische macht krijgen om alle berichten op sociale media te verwijderen die de “huidige maatschappelijke ontwikkelingen” bekritiseren zoals die gepromoot worden door het blok van 28 landen.

Verdedigers van de democratie hebben gewaarschuwd dat de definitie van ‘hate speech’ zo vaag is dat de EU de macht zou kunnen krijgen om berichten die kritisch zijn ten opzichte het Brusselse project voor eeuwig van het internet te verwijderen, wat een “beangstigend pad naar totalitarisme” inhoudt.

https://fenixx.org/2016/06/01/dood-van-de-vrije-meningsuiting-eu-bekritiseerd-om-orwelliaanse-aanpak-van-online-kritiek/

onrecht-recht