Aantal bijstandtrekkers neemt toe door migranten

Het aantal bijstandontvangers in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid. Er kwamen bijna elfduizend bijstandsgerechtigden bij.

De percentages in 2014

statbijstand

In de eerste drie maanden van dit jaar ontvingen zo’n 459.000 mensen een bijstandsuitkering, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Syriërs
De toename is groot: het zijn er achttienduizend meer dan in 2015 rond dezelfde tijd. Het CBS schrijft de toename toe aan de instroom van migranten. Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, mag hij of zij namelijk een beroep doen op de bijstand.

De groep migranten met een bijstandsuitkering groeide vorig jaar per saldo met ruim 15.000 personen. Dit is het daadwerkelijke aantal dat er bij is gekomen, rekening houdende met personen die ook weer zijn vertrokken. Van deze groep komen er 10.000 uit Syrië. Ter vergelijking: in 2014 nam het aantal Syriërs in de bijstand per saldo met iets minder dan 4.000 mensen toe.

Van de Syriërs die van 2013 tot en met 2015 een verblijfsvergunning hebben gekregen, ontvangt drie vierde bijstand.

Syriërs komen daarnaast in Nederland maar moeilijk aan de bak. Werkgevers hechten nauwelijks waarde aan diploma’s van opgeleide Syriërs. De diploma’s worden vaak lager ingeschaald dan Europese diploma’s en in sommige gevallen helemaal niet erkend, wat betekent dat deze mensen vaak extra bijscholing nodig hebben.

Het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand is bijvoorbeeld ook toegenomen. In maart van dit jaar waren dat er 4.000 meer dan in 2015.

http://www.elsevier.nl/economie/achtergrond/2016/05/aantal-bijstandsontvangers-neemt-toe-door-migratiestroom-311289/

Genoemde stijgingen zijn slechts van het eerste kwartaal dit jaar. Reken maar uit hoe gigantisch de stijging zal zijn over een paar jaar! En wie zijn degenen die dit ongewild moeten bekostigen?