PvdA kabinet behandelt onze bejaarden als stront!

drees

Willem Drees 1981

Door Joost Niemöller

Het is zomaar een voorbeeld. In het Haagse verpleeghuis De Lozerhof wordt het lagere personeel naar huis gestuurd. En in plaats daarvan krijgt datzelfde verpleeghuis zogeheten ‘statushouders’, waarvan verwacht wordt dat ze als vrijwilligers de zorg over gaan nemen.

De directie ontkent het verband. Het is een ‘toevallige samenloop’ van omstandigheden:

De directie van De Lozerhof stelt in een brief aan het personeel echter dat er sprake is van een ‘ongelukkige samenloop’, maar dat het twee zaken zijn die ‘los staan van elkaar’. De directie: ‘ Ook wanneer de statushouders geen vrijwilligerswerk zouden komen doen, moest het besluit de assistent-functies te laten vervallen, worden genomen.’

Ook het kabinet zegt dat dit allemaal toevallig is:

Eerder riepen de PVV-Kamerleden Fleur Agema en Machiel de Graaf het kabinet al ter verantwoording over dezelfde kwestie. Ook dat ontkent dat de huisvesting van statushouders in het verpleeghuis iets te maken heeft met het vervallen van de banen.

Maar natuurlijk is dit niet toevallig. Het wegbezuinigen van goed personeel is een patroon.

Ook uit rapporten blijkt dat namelijk de grote problemen met de ouderen ontstaan wanneer de vertrouwensband tussen vast personeel en de bejaarden wegvalt, door te gaan schuiven met tijdelijke verzorgers:

Maar het niet kennen van bewoners doet zich vooral voor als er sprake is van de inzet van externen en invalkrachten. Hierdoor kunnen zelfs vervelende situaties ontstaan en zaken worden gemist, aldus bewoners. Een familielid: “Soms moeten ze mensen van een uitzendbureau inhuren (bijv. door ziekte). En dan wordt het echt gevaarlijk. Omdat ze de dossiers niet lezen. Medicijnenrondes gewoon overslaan. Brood geven terwijl mijn moeder dat niet kan eten. De vaste verzorgers weten dat allemaal, maar de invalkrachten niet – en die lezen niet.”

En dat is precies wat er op grote schaal gebeurt.

Onderbezetting en te hoge werkdruk zorgen er volgens 68 procent van de ondervraagden voor dat er te vaak fouten worden gemaakt met het toedienen van medicijnen. Ruim 28 procent zegt ook dat ouderen soms lijden aan ondervoeding.
Het was de sociaal democratische leider Willem Drees die zich als wethouder in Den Haag al voor de oorlog druk inzette voor de oprichting van zorginstellingen voor ouderen. Onze ouderen moesten, vond hij, ook al ze weinig geld hadden, op een menswaardige wijze van hun oude dag genieten. Ouderenzorg, vond Drees, was geen gunst, maar een recht.

Een aantal van de verpleeghuizen en zorginstellingen voor ouderen zijn nog steeds naar hem genoemd. En kijk eens naar een inspectierapport hoe dat er voor staat in zo’n Drees zorghuis:

Op basis van de bevindingen in hoofdstuk 2 en de beschouwing concludeert de inspectie dat binnen het Zorghuis Dr. W. Drees er randvoorwaarden, praktijken of processen zijn die risicovol zijn voor de veiligheid, effectiviteit of de cliëntgerichtheid van de zorg. De inspectie is van mening dat de optelsom van de hoge risico’s leidt tot zeer hoge risico’s voor de bewoners, die verblijven op deze door de inspectie bezochte locatie.

De PvdA zit in de regering. Ja, diezelfde PvdA, ooit van Willem Drees. En dit laten ze dus allemaal gebeuren. Dit kabinet maakt zich alleen maar zorgen over de opvang van illegale immigranten. De ouderen, die ooit dit land hebben opgebouwd, worden vergeten. Van de VVD hoef je op dit punt niet veel te verwachten. Maar de PvdA heeft toch de zorgzaamheid in zijn vaandel staan. Dat ze dit allemaal maar laten gebeuren is de onmenselijke schande die er nu over ons land hangt.

Het eigen volk vergeten.

http://joostniemoller.nl/2016/05/pvda-kabinet-behandelt-bejaarden-als-stront/