Amsterdamse openbare scholen voeren Suikerfeest en Offerfeest in

Featured Image -- 21683

HOEZO, NEDERLAND NIET GEÏSLAMISEERD?

Door Joost Niemöller

In Amsterdam, zo lees ik in Het Parool, willen de basisscholen vrij geven op islamitische feestdagen zoals die bij het Offerfeest en het Suikerfeest. Ook de besturen zijn akkoord:

Het Breed bestuurlijk overleg van Amsterdamse basisscholen wil er zeker over praten. ‘Naast bestaande tradities is het belangrijk open te staan voor andere tradities,’ zegt voorzitter Herbert de Bruijne. ‘Als een groot deel van de bevolking er behoefte aan heeft, moet je daar op zijn minst over praten.’

Ze hebben er niets van begrepen.

Belangrijk voor het voortbestaan van de identiteit van het Nederlandse volk, is dat de Nederlandse rituelen niet alleen in stand blijven, maar dat ze ook met overtuiging worden overgedragen aan de bevolking. Het gaat soms om ogenschijnlijk simpele zaken als Koningsdag, Oorlogsherdenking, Sinterklaas, oliebollen, Elfstedentocht, kerstmis, vuurwerk bij oud en nieuw, maar het gaat vooral over de kennis over die rituelen. Het zijn geen…

View original post 104 woorden meer

Advertenties