Terreur in uniform, tegen U, betaald door U!

Tja we hebben het aan ons zelf te danken! We hebben al onze rechten aan de dictatoriale ‘Europese’ Islamofiele Staat verkwanseld!

(Door: Duchesne)

De bedoeling van een Europese politiemacht is dat in geval een lidstaat een oproer heeft waarbij mogelijk de eigen politie niet langer de regering volgt of weigert de eigen bevolking geweld aan te doen deze politie kan worden vervangen door een politiemacht zonder binding.

Men kan dus zonder veel wroeging schieten op de burgers van een andere lidstaat.
Alleen al het bestaan van deze politie-eenheid is een teken dat we een dictatuur met geweld ingaan. De eigen politie kan door deze politiemacht ook worden afgezet cq worden aangehouden. Voor agenten dus een test op loyaliteit naar de eigen bevolking of de eigen regering/EU regering.

Een deel van onze agenten zal tegen de bevolking geweld gebruiken om zelf brood op de plank te houden. Een deel zal met walging het uniform uittrekken en het land verlaten of de strijd aangaan. Het is te hopen dat het niet zover komt en dat…

View original post 984 woorden meer

Advertenties