De dodelijke bedreigingen voor de Europese beschaving.

EUROPE.GAMEOVER

In 2007 schatte het “Zentral Institut Islam Archiv Deutschland” dat er 16 miljoen moslims in de Europese Unie woonden (7 % van de bevolking), waarvan 5,5 miljoen in Frankrijk, 3,5 miljoen in Duitsland, 1,5 miljoen in Groot-Brittannië en 1 miljoen zowel in Italië als in Nederland. Deze cijfers moeten minstens verdubbeld worden. Dit vanwege het feit dat de immigratie sedertdien ongecontroleerd en versneld heeft plaatsgevonden. Het grootste deel van deze immigranten bestaat uit moslims die ook nog eens een veel groter vruchtbaarheidscijfer hebben dan de Europeanen. Daar komt nog bij dat de werkelijke aantallen systematisch te laag zijn ingeschat door onze autoriteiten. Zij vervalsen de statistieken teneinde de rechtse, geminachte populistische partijen geen argumenten te hoeven verschaffen.

Het aantal moslims in de Europese Unie overschrijdt zeer waarschijnlijk de 30 miljoen – ongeveer 15 % van de bevolking – en de Islam is de tweede religie na het christendom. De Islam neemt zeer snel toe en het Christendom is tanende. Bovendien hebben de moslims, die voortdurend in aantal toenemen, een demografische structuur die per saldo jonger en vruchtbaarder is. En het gaat niet om een halfslachtige, “sociologische” islam, maar een islam die steeds radicaler, veroveringszuchtiger en agressiever wordt. Het ergste is nog niet eens het risico op jihadistische aanslagen. Dit risico stijgt voortdurend en er zullen ongetwijfeld nog vele aanslagen volgen, zonder dat dit ook maar in de verste verte een reactie ontlokt aan de hersenloze Europese bestuurders. Zij zouden de invasiestroom van immigranten moeten stoppen. Het meest bezwaarlijke is het hoge tempo van islamisering der Europese landen, Frankrijk voorop. Dit heeft een ongehoorde modificatie tot gevolg van de etnisch-culturele basis van Europa, en is opgekomen met een ongelooflijke snelheid in nauwelijks twee generaties. Niettemin blijft de heersende elite in zijn onverschilligheid volharden.

Deze ingrijpende verandering is veel verontrustender dan de verpletterende Arabische inval uit de VIIe en VIIIe eeuw in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van het mediterrane Europa, die in wezen militair van aard was. Want toendertijd hadden de Europeanen nog de kracht en de demografische capaciteit die hen in staat stelde om de invasie te beperken en vervolgens terug te dringen. Vandaag de dag gaat het om de meest rampzalige aller invasies: Zo te zien vreedzaam, van onderaf, steun vindend in een demografische lozing middels immigratie. Deze invasie is echter allerminst vreedzaam. Ofschoon de illegale immigranten, die nooit gedwarsboomd of uitgezet werden, aanvankelijk economische motieven hadden of de wens om de hel van hun vaderland te ontvluchten (om die hel vervolgens hier bij ons te importeren), worden ze nu voor het karretje van de jihadisten gespannen. Deze hebben slechts één enkel doel: De verovering van Europa en de kolonisering door de Islam. Het is een pijnlijke reactie op het Europese kolonialisme van de XIXe en XXe eeuw.

Er is dus willens en wetens een bewuste invasie van Europa aan de gang, perfect gekoppeld aan de jihad, zoals gevoerd in Syrië en Irak en eveneens gekoppeld aan rekrutering van moslims in Europa. Doel is om de oorlog ook hier naar toe te brengen. Hierbij beroept men zich op de steeds talrijker wordende groeperingen van moslims die al in Europa aanwezig zijn.

Een voorteken van de toekomstige en mogelijke onderwerping der Europeanen aan de islam en hun proces van cultuurvernietiging (oneindig ernstiger dan de culturele veramerikanisering), is het groeiend aantal bekeerlingen. Het gaat precies zoals in de Balkan ten tijde van de Ottomaanse overheersing: De bekering tot de islam komt voort uit het Stockholmsyndroom, uit een verlangen naar onderwerping en bescherming. Volgens de onderzoeksinstituten INED en INSEE [v5] zouden er nu al in Frankrijk tussen de 110 en 150 duizend bekeerlingen rondlopen met een aanwas van 4000 per jaar. (Zoals altijd zijn deze cijfers te laag ingeschat.) De bekeerling belooft trouw aan zijn nieuwe meesters en toont zich ook fanatieker, als om zijn geestdrift als vers bekeerde te kunnen bewijzen.

Hoewel de bevolking van eigen bodem hier weinig geloof aan hecht, wordt alles en iedereen verlamd door de zware artillerie van de dominante ideologie.
Het wordt gevaarlijk om zijn mening te uiten, dus zwijgt men maar. Moed is immers een eigenschap, die niet overal in ruime mate voorhanden is. Overal verkrijgen moslims en overige minderheden – die er in de toekomst niet meer zullen zijn – privileges en illegale uitzonderingen. Overal intimideren ze of uiten ze bedreigingen en de Staat doet een stap terug.

De situatie op dit moment is dus dat onze leiders niet van plan zijn om de instroom der immigranten definitief te stoppen, hoezeer de autochtone bevolking dat ook zou willen. Dit zou inhouden dat de migrantenstroom omgedraaid wordt, illegalen worden uitgezet en dat de islamisering aan banden wordt gelegd en beperkt.

RP: En dit zal met onze huidige dictators (de EU en onze Eurofiele regeringen) NOOIT gebeuren, tenzij wij als volk hier zo snel mogelijk een stokje voor steken.
Zo niet, dan is het voor Europa: GAME OVER!

PEOPLE OF EUROPE WAKE UP!

http://joostniemoller.nl/2015/08/drie-dodelijke-bedreigingen-voor-de-europese-beschaving-essay/

Advertenties