Video Noorse progressieve partij – De invasie: NOREN OP DE VLUCHT!

Reactions:
When will we get it through our heads that the pipe dream called ‘Multiculturalism’ don’t benefit the host and never will?

This is what we are made to believe:

WHITES ARE OPPRESSORS
NON-WHITES ARE VICTIMS
BUT RACE DOESN’T EXIST
YET I LOVE RACIAL DIVERSITY
AND I CELEBRATE OUR DIFFERENCES
BECAUSE WE’RE ALL THE SAME
SO LET’S DESTROY DIVERSITY
BY MIXING TOGETHER…
BUT ONLY IN WHITE COUNTRIES
———————————————

Reacties:
Wanneer dringt het tot onze botte hoofd door dat de utopie ‘Multiculturalisme ‘ de gastheer NOOIT voordelen zal opleveren?

Dit is wat wij moeten geloven:

BLANKEN ZIJN ONDERDRUKKERS
NIET-BLANKEN ZIJN SLACHTOFFERS
EEN RAS BESTAAT NIET
MAAR IK HOUD VAN RACIALE DIVERSITEIT
EN IK JUICH ONZE VERSCHILLEN TOE
OMDAT WE ALLEMAAL HETZELFDE ZIJN
DUS LATEN WE DIVERSITEIT VERNIETIGEN
DOOR ONS SAMEN TE MENGEN …
MAAR ALLEEN IN WITTE LANDEN

https://fenixx.org/2016/05/15/noren-op-de-vlucht-voor-de-invasie/

Advertenties