Smak geld naar gemeenten om asielzoekers sneller aan baan te helpen!

Wel eens gehoord van “Water naar de zee dragen”?

refugee.smartphone

Onbatig saldo door asielzoekers zal in de miljarden lopen

Het kabinet-Rutte gaat 500 miljoen euro extra overmaken aan Nederlandse gemeenten om het onverwacht hoge aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller te laten integreren en aan een baan te helpen.

De regering kwam daarover vandaag tot een akkoord met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het geld moet onder meer worden ingezet voor het geven van Nederlandse taallessen, onderwijs aan asielzoekerskinderen en zorg. De 500 miljoen euro moet genoeg zijn voor gemeenten om twee jaar lang 43.000 asielzoekers per jaar bij te staan.

Desnoods vrijwilligerswerk
Uiteindelijke doel is om asielzoekers sneller aan een baan te helpen in Nederland. Daarvoor zijn ook nog een aantal concrete maatregelen overeengekomen. Zo moet er meteen bij aankomst worden gekeken naar het scholingsniveau van asielzoekers, om daarna te bepalen naar welke opvang ze het beste kunnen worden gestuurd.

Ook moet worden toegestaan dat asielzoekers met een verblijfsvergunning vrijwilligerswerk doen en toch een uitkering behouden. Dat zou integratie in de Nederlandse samenleving versnellen. Voor deze maatregelen is 140 miljoen euro vrijgemaakt.

Problemen
Er zijn momenteel een hoop problemen bij het opvangen en integreren van de onverwachts grote stroom migranten, waarvan zo’n 70 procent in Nederland mag blijven. Aan de ene kant kampen gemeenten met woningtekorten: momenteel wachten daardoor zo’n 16.000 asielzoekers met verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum op een woning. Zo houden ze plekken voor ‘gewone’ asielzoekers bezet en zijn extra noodopvangcentra nodig.

Syp Wynia: Onbatig saldo door asielzoekers zal in de miljarden lopen
Ook vinden nog maar weinig statushouders de weg naar de arbeidsmarkt. De CEO van uitzendbureau Randstad, Jacques van der Broek, zei tegen het Amerikaanse CNBC dat er nog een hoop werk moet worden verzet voor überhaupt alle asielzoekers zijn verwerkt. ‘Dat proces kan zo anderhalf jaar duren. We kunnen momenteel nog niet eens echt zeggen wat de kwaliteit en inzetbaarheid van deze mensen is.’

28 apr 2016 Emile Kossen  Elsevier

RP: Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk.  Ook in landen als Frankrijk, Italië en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland.
Dat blijkt uit een analyse van cijfers van Eurostat en de OESO.

Meer niet-westerse allochtonen dan ooit zitten in de bijstand: 234 duizend, 41 duizend meer dan autochtonen. Taalachterstand en lage scholing verlagen bij de eerste generatie allochtonen dikwijls de baankansen.

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/allochtonen-zijn-veel-vaker-werkloos

(Hierbij is nog niet eens de invasie van nieuwe gelukzoekers meegerekend, die zeker niet zullen werken, omdat ze alles op een presenteerblaadje krijgen! Lees o.a. hier.)