REALISTISCHE LEZERSREACTIES (deel 17)

Reactie op: https://eunmask.wordpress.com/2016/04/15/als-de-ratten-het-schip-verlaten-is-er-stront-aan-de-knikker/

Bindend Referendum

Webmaster mag dit publiceren als u dat zinvol acht.

Beste mensen in Nederland. Ik ben bezig om iets te veranderen, maar kan het niet alleen en ik wil graag uw massale meningen en mogelijk steun.

Laten we de handen samen vouwen tot een vuist en de politiek een genadeloos pak slaag geven.
Hierbij een eerste aanzet hoe dit te gaan uitvoeren.

Burgers Voor Bindend Referendum.

Doel van dit initiatief is te komen tot vorming van een grote groep burgers die het idee van Bindende Referenda tot een nieuwe bestuursvorm en Kabinetsbeleid zal gaan uitvoeren.

Als dat eenmaal een feit is zal dit initiatief uiteindelijk overbodig zijn.

Want als eenmaal dat doel, een Kabinetsbeleid gebaseerd op Bindende Referenda bereikt is, zal de burger rechtstreeks bepalen wat het Kabinetsbeleid is.

Dan bepaalt u als burger rechtstreeks het beleid van Nederland en gaat geen enkele politieke partij nog de dienst uitmaken.

De praktijk is dat we al zeker twintig jaar met een landbestuur zitten dat maling heeft aan die burger. Pensioenen worden gekort, politici krijgen er weer wat bij. De ongelijkheid kent u beslist.

Hoe gaan we dat realiseren????

Het Nederlands grondwettelijk systeem dwingt ons om een groepering op te richten die meedoet moet doen aan de komende Tweede Kamer verkiezingen.

Het liefst zouden we dat via een revolutie alà het Maidan plein in de Oekraïne doen, maar daar zijn wij het volk niet naar en proberen het via een machtsovername via het stembureau te doen.

Er wordt een groep samengesteld uit mensen die het idee van een Bindend Referendum breed uitdragen. Als dat eenmaal gerealiseerd is heft deze groep zich op omdat er dan geen politieke partijen meer nodig zijn. Voorwaarde daarvoor is wel dat er een twee derde meerderheid voor nodig is. Dat komt erop neer dat Nederland zich massaal achter dit idee zet en er voor zorgt dat we als Nederlandse burger zeker 101 Kamerzetels moeten zien te halen.

De grondwet zegt dat een Grondwetswijziging nodig is van twee derde meerderheid en dat in Twee verkiezingen dat een feit moet zijn. De praktijk heeft geleerd dat veel kan als de burger het zo mogelijk met geweld afdwingt. Zijn we beslist geen voorstander van, maar nood breekt wetten.

Alle kandidaat leden van deze nieuwe groep verklaren zonder een wachtgeld regeling te vertrekken uit de Tweede Kamer

Het zal dus een groepering worden met maar een doel:

Kabinetsbeleid gestuurd op Bindend Referendum.

Daartoe moeten we een groep samenstellen uit alle lagen van de burgers die zich achter dit doel stellen. Niemand zal uiteindelijk als Kamerlid blijven werken want, als eenmaal dat Bindend Referendum is gerealiseerd, zal de Kamer ontbonden worden.

Minimaal honderd mensen vragen we dit doel te steunen en als tijdelijk Kamerlid te willen functioneren. Dat houdt echter wel in dat u met de Nederlandse taal goed uit de voeten kunt en geen andere bedoelingen heeft dan het realiseren van dat Bindend Referendum.

Laat iedereen duidelijk zijn dat u daartoe u een verklaring tekent waarin u geen wachtgeldregeling of welke vergoeding dan ook zult krijgen, als de Kamer zichzelf opheft.

Als we nu kijken naar de opkomst van de vorige verkiezingen dan zien we een zeer grote groep die niet meer gaat stemmen. Het is te vaak bewezen dat de politiek onderling wel uitmaakt wat goed voor ons is.

Dat systeem gaat de prullenbak in.

Dat gaan we dus voor eens en altijd veranderen.

Hoe gaan we die Bindende Referendum organiseren??

Zeg nu niet dat het niet kan en grondwettelijk niet mogelijks dan komen we nergens en zullen we dit waardeloze systeem van de gekozen Volksvertegenwoordiging tot in lengte van dagen moeten slikken.

Als het Bindend Referendum eenmaal grondwettelijk is vastgelegd zal een groep burgers voorstellen gaan doen, waar de burgers van Nederland zich over moeten/mag uitspreken.

Voorstellen zullen onder andere gaan over hoe we dit land weer aan haar burgers gaan teruggeven. Waarbij er voor iedere Nederlandse burger in dit land weer hoop en vertrouwen komt voor de toekomst.

U snap wel dat de groep die de voorstellen gaan doen geen oud leden van het Kabinet of uit de politiek kunnen zijn. Die hebben hun kans gehad en er niets van gebakken.

De volgende vragen zullen zijn:

Blijven we in de Europese Unie.
Blijven de Euro handhaven of komt de gulden terug.
Gaan de grenzen dicht of niet
Oprichten van en Staatsbank onder volledige controle van de Burgers

Een mogelijke vraag of voorstel zou ook kunnen zijn hoe we de beerputten van de afgelopen veertig jaar uit de politiek gaan openen.

Waar zijn de gelden uit de AWBZ gebleven.
Waar zijn de door de Overheid gestolen pensioenen voor benut.
Waar en hoe liggen de eigendomsverhoudingen van de Nederlandsche bank en wie is de rechtmatige eigenaar.
Zijn er vreemde personen eigenaar van de Nederlandsche Bank.
Hoe kan het dat in amper twaalf jaar de Staatsschuld is opgelopen van 168 miljard naar bijna 480 miljard euro schuld.

Wie is daar verantwoordelijk voor
Gaan we daarvoor verantwoordelijke bestuurders voor aansprakelijk stellen en wel privé. ( Als een directeur van een onderneming zich schuldig maakt aan verkeerde handelingen wordt hij ook veroordeeld) dus waarom Kabinet en Kamerleden dan niet.
Ziekenfonds weer terug, ja of nee, dat bepaalt u met een klik op een digitaal stemkastje of PC
(Kosten volgens een expert, iets van een postzegel per jaar en dan kunt u 1000 maal
stemmen)

Graag uw reacties op ziekvandepolitiek.nl@gmail.com

Sjef Smeets, Boxmeer

comments3