REALISTISCHE LEZERSREACTIES (deel 16)

Reactie op “Klijnsma koerst af op pensioen-onteigening”

AMSTERDAM – De overheid heeft in de jaren negentig miljarden guldens uit de kas van ambtenarenpensioenfonds ABP geroofd.

Dit verklaart oud-topman Jan van de Poel in een interview met Het Parool vrijdag.

Volgens Van de Poel, van 1997 tot 2002 financieel topman bij het ambtenarenpensioenfonds, heeft de overheid 30 miljard gulden uit het fonds gepakt.

“Toen ik financieel directeur werd lag een rapport van de Algemene Rekenkamer op mijn bureau. Daarin stond dat de regering 30 miljard gulden uit het fonds had gesloopt”, verklaart de oud-topman tegen de middagkrant. “De Rekenkamer was daar ziedend over. Maar niemand las dat rapport en geen journalist schreef erover.”

Van der Poel geeft erg af op de politici die de regie voerden bij het ABP. Volgens de oud-topman zijn het egoïsten die de schuld altijd op anderen afschuiven, zo schrijft de krant.

Roofbouw

In november uitte Jean Frijns, oud-directeur beleggingen bij ABP, al zijn ongenoegen over de roofbouw die de overheid pleegde bij het pensioenfonds. Toen de financiële crisis twee jaar geleden uitbrak had het ABP een dekkingsgraad van 130 procent en in november zat het pensioenfonds op 95 procent.

“Als het ABP toen een dekkingsgraad had gehad van 160 of 170 procent, wat na zo’n lange tijd van economische voorspoed redelijk zou zijn geweest, dan had het fonds er nu heel wat beter voor gestaan”, verklaarde Frijns. “Het is natuurlijk een zware uitspraak, maar ja, de overheid heeft hieraan bijgedragen.”

Piramidespel

Oud-topman Van de Poel geeft verder ook commentaar op de vergrijzing en de problemen die daardoor ontstaan bij de pensioenfondsen. Hij noemt het probleem simpel.

“Met de stijgende levensverwachting en ons huidige levenspatroon kan het niet zo zijn dat je op je 27ste begint met werken, op je zestigste stopt en daarna veertig jaar gratis op vakantie gaat”, aldus Van de Poel. “Dit is een demografische tijdbom die al heel lang tikt, een piramidespel.”

George Lobbe

comments3