Pensioenfondsen in gevarenzone, verlaging dreigt!

spaarvarken+1

De dekkingsgraden van de vijf grote Nederlandse pensioenfondsen zijn ook het afgelopen kwartaal snel verslechterd. Het wordt daarmee steeds waarschijnlijker dat de pensioenen in 2017 worden verlaagd.

‘We verkeren in de gevarenzone,’ benadrukt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool donderdag. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft nog een dekkingsgraad van 90,4 procent. Dat is rond de kritische ondergrens.

‘Kortingsmaatregelen in 2017 komen met de dag dichterbij’, geeft ook directeur Guus Wouters van metaalfonds PMT (90,8 procent dekkingsgraad) toe. Pensioenfondsen PFZW (zorg), PME (Metalelektro) en bpfBOUW kampen met soortgelijke problemen.

Lage rente
Eind dit jaar wordt besloten welke maatregelen de fondsen precies gaan nemen om hun situatie te verbeteren. Sinds de zomer van 2015 moeten pensioenfondsen zich aan strengere regels van De Nederlandsche Bank (DNB) houden, waardoor ze een lagere rekenrente moeten hanteren en grotere financiële buffers moeten aanleggen om te kunnen garanderen dat ze pensioenen ook in de toekomst zullen uitbetalen.

Hierdoor zakt hun dekkingsgraad steeds verder weg, ondanks dat ze veelal winst maken op beleggingen. De laatste renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB) brengt de pensioenfondsen enkele dieper in de problemen.

Laatste middel
Het ABP zegt dat ‘alle mogelijke instrumenten’ al zijn ingezet en dat één middel overblijft: lagere uitkeringen. Een verlaging van de pensioenen mag over tien jaar worden uitgespreid, zegt de Pensioenfederatie. In 2017 zal de financiële terugval daardoor beperkt blijven tot ‘enkele euro’s per maand’. Een pensioenverlaging heeft geen gevolgen voor de hoogte van AOW-uitkeringen.

Het Nederlandse pensioenstelsel staat al tijden onder zware druk. Het stelsel gaat er nog steeds van uit dat iedereen levenslang bij dezelfde baas werkt. Onder meer zelfstandigen worden daardoor benadeeld, terwijl het aantal zzp’ers juist fors is gegroeid de afgelopen jaren. Ook hebben jonge werknemers steeds meer moeite met de plicht geld af te staan aan een fonds dat niet kan garanderen dat het over een aantal decennia de pensioenen nog kan uitbetalen.

Elsevier