Het heffen van In komstenbelasting is illegaal!

Dit betekent dus dat ook wij al onze geroofde inkomstenbelastingen kunnen terugvorderen?

 

Als dit gelijkstaat aan onze grondwet, is deze dus ook onwettig!

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/2016-03-24